FOTO: PGD Dolina leto 2019 zaključila brez intervencij

Minulo soboto se je v dvorani vaškega doma v Dolini odvil redni letni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva Dolina. Udeležilo se ga je okrog 30 članov, ki v letu 2019 niso intervenirali. Prav takšno pa upajo, da bo tudi letošnje leto.
Po tem, ko občni zbor uvodoma ni bil sklepčen, je bilo potrebno počakati nekaj minut. Po potrditvi dnevnega reda je sledila izvolitev delovnega predsedstva, katerega so sestavljali Damir Lučič (predsednik), Nina Lučič (zapisnikarka) in člana Kristijan Jaklin ter Jurica Bertalan. Po izvolitvi se je občni zbor društva tudi dejansko lahko pričel. Svoje poročilo je najprej predstavil predsednik dolinskih gasilcev, Damir Lučič.

Poročilo predsednika

“Društvo je skozi celotno lansko leto delovalo v skladu z pravil gasilske službe in vsemi sprejetimi zakoni o gasilstvu. Ves program društva smo usklajevali na osmih sejah upravnega odbora, eni seji operativnih članov in na dveh sejah nadzornega odbora. V začetku lanskega leta je odstopil poveljnik društva, zaradi česar smo bili primorani izvoliti novega. V začetku leta smo začeli z organizacijo plana dela, pridobivanjem ponudb in pošiljanjem prošenj za donatorstvo za obnovitev prostorov gasilskega doma. Tako smo meseca aprila začeli z obnovo prostorov, zamenjali pa smo tudi vrata in okna ter nekoliko obnovili pisarno, na novo smo organizirali tudi garderobo ter orodišče, saj smo prejeli novi regal in omare,” je dejal Lučič.

Z gasilskim društvom iz Csókakőa na Madžarskem so podpisali listino o pobratenju, na praznovanju spoznali gasilsko društvo Kövend iz Romunije ter članicam tekmovalne enote nabavili nove delavske uniforme. Vsi aktivni člani so prejeli še majice in kape. Udeleževali so se svečanosti, svetih maš, tekmovanj, sestankov in izobraževanj, sodelovali pa so tudi pri zaporah cest ob prireditvah. Predsednik je poudaril tesno sodelovanje s krajevnima skupnostma Dolina in Pince, opravljeni so bili pregledi vozil, zdravniški pregledi, sodelovali so na požarnih stražah ob vaškem dnevu v Dolini in na tekmovanju v kuhanju ribje čorbe. Lučič še posebno poudarja, da so v društvo sprejeli nekaj novih članov.

Uspešni na tekmovanjih

“Minulo leto je spet bilo uspešno na tekmovalnem področju. Na rednem letnem ocenjevanju v Radmožancih so člani zasedli 1. mesto, članice pa 2. mesto, člani so si s prvim mestom prislužili prehodni pokal GPO Lendava. Ker je lansko leto bilo tudi izbirno smo z doseženimi mesti bili avtomatsko uvrščeni na izbirno gasilsko regijsko tekmovanje v Lipi. Na regijsko tekmovanje smo le prijavili ekipo članic, saj se člani zaradi raznih obveznosti niso mogli udeležit tekmovanja. Članice so na regijskem tekmovanju zasedle 12. mesto. Naj se zahvalim in obenem pohvalim veterane, ki so se udeležili veteranskega tekmovanja v Čentibi in zvesto sodelujejo na raznih prireditvah društva in raznih svečanostih.

Vsekakor sem pa zelo ponosen in vesel, da nam je v lanskem letu uspelo sestavit mešano ekipo pionirjev in mladincev, ki so nastopili izven konkurence na mladinskem in pionirskem tekmovanju v Radmožancih. Iz srca bi se jim rad zahvalil za njihov trud. In upam in bom prav tako vse naredil, da bomo v letošnjem letu nadaljevali z njihovim delom. Rad bi še dodatno pohvalil članice saj se ne glede na to, da so tekmovanja v lanskem letu minila, še naprej pridno trenirajo za nadaljnje prihajajoče nastope ter prav tako zastopajo naše društvo na raznih prireditvah.

Vsem tekmovalnim enotam čestitam za dosežene uspehe in ponosno zastopanje našega društva ter upam, da bo letošnje leto prav tako uspešno. V lanskem letu je šest naših članic in en član opravilo izobraževanje za gasilca pripravnika. Vsi ti tečajniki morajo v letošnjem letu opraviti še tečaj za operativnega gasilca. Na žalost se še vedno borimo s problematiko garažiranja našega vozila GVGP-2, ki se še vedno nahaja v prostorih vaškega doma v Pincah, kar nam ob intervencijah krade ogromno časa, ko je važna vsaka sekunda,” je zaključil predsednik.

Poročilo poveljnika in finance

Ker poveljnik društva Valter Kocon na občnem zboru ni bil prisoten, je poročilo, to je bilo sicer kratko, občnemu zboru predstavil njegov namestnik, Rihard Kovač. Kot je uvodoma dejal, je leto 2019 bilo za dolinske gasilce srečno leto, saj intervencij ni bilo, so pa opravili le eno asistenco. Ob mesecu požarne varnosti so pripravili gašenje požara. Simulirana je bila realna situacija po predpostavki, da se v naselju nahaja požigalec, ki je najprej požgal lopo, za tem pa podtaknil požar v naravi. Vaja je bila, po besedah Kovača, opravljena dobro. Pri izvedbi vaje je bilo ugotovljeno, da ima društvo nekaj dotrajanih cevi, katere bo potrebno zamenjati, nabaviti dodaten drobni material, težavo pa povzroča izguba časa, saj se gasilski avto nahaja v Pincah. Ne glede na to, da ima društvo stara vozila, so ta dobro vzdrževana, je še pripomnil.

Gasilsko društvo je imelo v letu 2019 realiziranih 14.800 odhodkov in 11.200 prihodkov. Kot največji dotaciji društva so izpostavili dotacijo Gasilske zveze Lendava ter Občine Lendava, za tem sledijo dotacije fizičnih oseb. V gotovini je imelo društvo ob koncu leta 1.400 evrov, kar je bilo položenega na banko, na dan 31.12.2019 pa je bilo na bančnem računu za 1.550 evrov finančnih sredstev. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bilo poslovanje društva vzorno, a da je bilo narejenega nekoliko premalo za vzgojo gasilske mladine. Pohvalili so tekmovalne rezultate ženske ekipe ter opomnili na en odprti račun in omenili eno odpisano terjatev. Oba zneska sta manjše vrednosti. Finančni plan za leto 2020 predvideva 7.000 evrov prihodkov in prav toliko odhodkov.

Napredovanja in jubileji

Napredovanja novih članov:
– Megi Verbančič
– Petra Kocon
– Marija Gerenčer
– Martina Lebar
– Iris Vida
– Arpad Šooš
– Metka Sabo Gerenčer

Jubileji

60 let:
– Jožef Kiš
– Štefan Tivadar

70 let:
– Jožef Nemec
– Franc Marton

20 let:
– Marcel Gerenčer
– Tomi Horvat
– Valter Kocon