FOTO: Otvoritev 4. mednarodne fotografske razstave Pannonia Reflections

Minuli petek so na lendavskem gradu odprli 4. mednarodno fotografsko razstavo Panonia Reflections. Odprtje razstave je potekalo v sodelovanju s Fotografskim društvo Pannonia. Razstavo je odprl Vinko Šebrek, fotograf z naslovoma AFIAP in EsFIAP.
Razstava fotografij Pannonia Reflections je mednarodni projekt, ki vključuje fotografe z vsega sveta in ima izredno veliko dodano vrednost, saj ga je bilo mogoče uresničiti samo pod pokroviteljstvom in strogimi pravili Svetovne zveze za fotografsko umetnost FIAP, Fotografske zveze Slovenije in Fotografske zveze ZDA (Photographic Society of America). Fotografsko društvo Pannonia je dobilo pokroviteljstvo za pripravo mednarodne razstave od vseh zgoraj omenjenih organizacij.

Organizacija razstave je potekala v več korakih. V začetku avgusta 2017 so objavili razpis. Razpisane so bile štiri teme, in sicer  Prosta barvna, Prosta črno-bela, Ljudje in Voda. Razpis je bil odprt do konca novembra 2017. Nanj se je prijavilo 367 avtorjev iz 53 držav s 4797 fotografijami.

V začetku decembra se je v Lendavi sestala žirija, katere člani so bili ugledni in mednarodno priznani fotografi Istvan Kerekes – Madžarska, Miljanko Marotti – Hrvaška in Vinko Šebrek – Hrvaška.

Žirija je prispele fotografije ocenjevala z ocenami od 1 do 9. Pri  ocenjevanju  sta bili sicer merodajni  predvsem kreativnost in originalnost, pomembna pa je bila tudi tehnična dovršenost fotografije. Potem, ko je vsak član žirije ocenil vse prispele fotografije, ki so bile opremljene s šifro, torej brez podatkov o avtorju, so bile seštete ocene za vsako fotografijo. Na podlagi seštevka je nato bil narejen seznam najbolje ocenjenih fotografij. Med najbolje ocenjenimi je žirija v dogovoru izbrala fotografije, za katere je menila, da si zaslužijo nagrado. Teh fotografij je 70, 64 avtorjev iz 29 dežel z vsega sveta. Te fotografije in še 66 drugih najbolje ocenjenih sprejetih pa si imate priložnost ogledati na pričujoči razstavi.

FOTO: Dubravko Baumgartner