FOTO: Otroci za otroke: Srčna pisma za male borce tudi v Dvojezični enoti II Vrtca Lendava

Otroci in vzgojiteljici DE II Vrtca Lendava, Renata Gönc in Nina Pucko, so se pridružili akciji Srčna pisma za male borce ob priložnosti Svetovnega dneva redkih bolezni, ki ga letos obeležujemo 29. februarja. Srčna sporočila so sporočila podpore in solidarnosti, namenjena otrokom z redkimi boleznimi in njihovim družinam.




“Že vrsto let ugotavljava, da so vrednote v današnji družbi drugačne kot pred leti. Tudi otroci, kot del  te družbe, prinašajo pridobljene vrednote, ki so si jih pridobili v primarno družini, v vrtec med vrstnike. Strokovni delavki dajeva velik poudarek odnosu otrok do vrstnikov znotraj oddelka in tudi širše. Dnevno se z otroki pogovarjava, kaj je v stiku z vrstniki sprejemljivo ravnanje in na kakšen način le-to počnemo. Velik  poudarek dajeva prijaznosti med otroki, potrpežljivosti, medsebojni pomoči in empatičnosti do drugih. Otroke spodbujava, da si znajo prisluhniti in tako razumeti morebitno stisko drugega. Te stiske niso vedno posledica nekega nesprejemljivega ravnanja, temveč so lahko posledica bolezni,” sta uvodoma za naš medij dejali vzgojiteljici.

Tako sta strokovni delavki pri pogovoru z otroki v jutranjem krogu spregovorili o otrocih z redkimi boleznimi. Na primeren način sta otrokom predstavili nekaj primerov redkih bolezni, ki prizadenejo otroke njihove starosti. Poskušali sta jim približati način življenja obolelih otrok in skrb zanje. Otroci so ju z zanimanjem in presenečenjem poslušali in opazovali. Za nekatere otroke je bila to povsem nova in neznana tema, zato so se skupaj z otroki odločili, da bodo otrokom z redkimi boleznimi pomagali in jim tako polepšali že tako težke dneve.

“Dogovorili smo se, da bo vsak izmed otrok izdelal pismo v obliki srčka. Otroci so svoje želje izražali preko risbe. Vsak otrok je narisal in ubesedil svoje želje bolnemu otroku. Ubesedeno sva zapisali strokovni delavki. Odziv otrok na risanje v srčke in izražanje želja je bil izjemen. Izdelke smo pripravljali več dni, otroci so nenehno spraševali, kdaj bodo prišli na vrsto. Ob tem smo se poleg dobrih dejanj do drugih otrok učili tudi potrpežljivosti. Iz dneva v dan so nastajali čudoviti izdelki. K sodelovanju sva povabili tudi starše otrok, ki so doma skupaj z otroki izdelali še nekaj srčnih pisem. S tem sva želeli starše spodbuditi, da se doma ob nastajanju izdelka pogovarjajo o redkih boleznih otrok in zdravju kot najpomembnejši vrednoti,” sta dejali Renata Gönc in Nina Pucko.

K akciji sta spodbudili tudi strokovne delavke in otroke iz tamkajšnje enote. Navdušeni so bili nad ponujenim, izdelali srčna pisemca in tako se je kupček pisemc še povečeval. “Ko smo imeli pisemca zbrana, smo skupaj z otroki v telovadnici vrtca pripravili razstavo srčnih pisem. K ogledu razstave smo povabili otroke, strokovne delavce, starše in stare starše. Odzivi obiskujočih so bili zelo pohvalni.

Nato smo z otroki pripravili paket, kamor smo vstavili vsa pisma. Ob tem smo se naučili, kdo je pošiljatelj in kdo prejemnik ter s čim in kako mora biti opremljen paket, da ga lahko pošljemo po pošti. Vsa zbrana pisemca  smo položili v pripravljen okrašen paket, ki ga je prišel  iskat pismonoša in  ga odnesel na pošto Lendava, kjer so ga poslali na naslov Društva Viljem Julijan. Paket smo pravočasno odpremili iz Lendave, kajti 29. februarja je svetovni dan redkih bolezni in naša želja je, da bi na ta dan srčna pisma razveselila male borce in njihove družine.

Zavedajmo se, da so vsi otroci naše največje bogastvo,” sta zaključili vzgojiteljici.