FOTO: Odprli novo lekarno v Lendavi

Pomurske lekarne, ki kot javni zavod v Pomurki skrbijo za preskrbo prebivalcev z zdravili, medicinskimi pripomočki ter ostalim blagom za pomoč pri zdravljenju, so včeraj v Lendavi odprle novo, že petnajsto lekarno
Gre za sodoben objekt, ki je bil zgrajen po smernica t.i. “zelenega javnega naročila” ter je tako primerno umeščen v lokalni urbani prostor. Vrednost naložbe je znašala dobrega pol milijona evrov, in je bila v celoti financirana s strani Javnega zavoda Pomurske Lekarne. Nova lekarna je ob tem prinesla tudi tri nova delovna mesta, Pomurske lekarne pa s svojimi ostalimi lekarnami po Pomurju skrbijo skupno za okrog 125.000 ljudi. V Lanskem letu so ustvarili za dobrega pol milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki in tako ostajajo eden trdnejših in uspešnejših zdravstvenih zavodov v Pomurju.

Omenjena nova lekarna bo pričela z delovanjem 2.11.2017 in je druga tovrstna enota v Lendavi. Pomurske lekarne so z investicijo pričele v letu 2016, ko so uspeli z javnim razpisom za izgradnjo nove lekarne v Lendavi. Površina uporabnih prostorov znaša 265 m2, naložbo pa so v celoti financirali sami, z neporabljenimi amortizacijskimi sredstvi ter presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let, ki je bil ustvarjen s tržno dejavnostjo.

Otvoritve lekarne se je udeležila tudi ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc, ki je pred tem imela posvet z lokalnimi deležniki glede uveljavljanja zakona o dolgotrajni oskrbi.