FOTO: Obnova občinskih objektov v polnem teku

Občina Lendava se bo, kot je bilo napovedano, lotila manjše obnove vaškega doma v Krajevni skupnosti Pince Marof-Benica in dveh mrliških vežic, v Čentibi in Gaberju. Dela v Pince-Marofu so v polnem teku, prav tako pa se dela že izvajajo v in ob čentibski mrliški vežici.
Na razpisu edini prijavljeni izvajalec, Zidarstvo Maučec iz Gančanov, se je že lotil sanacijskih del na dveh objektih od treh predvidenih in sicer v vaškem domu v Pince-Marofu in na mrliški vežici v Čentibi. Občina Lendava je javni razpis na portalu javnih naročil objavila v začetku avgusta. Objekti sicer niso v najboljšem stanju, v najslabšem so mrliške vežice in od teh je še posebno v slabem stanju bila tista v Čentibi. Pomanjkljivosti in težav zaradi slabega stanja objektov je kar nekaj, krajani vseh treh naselij pa so si za prenovo prizadevali že dlje časa. Cena za kompleten sklop prenove vseh objektov znaša 185.156,40 evrov.

  1. Mrliška vežica v naselju Čentiba: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (zamenjava strešne kritine, izvedba toplotne fasade, sanacija notranjih sten, zamenjava svetilk, vgradnja klime in rekuperacijske naprave) ter zunanjo ureditev,
  2. Mrliška vežica v naselju Gaberje: Dela obsegajo gradbeno obrtniška dela (sanacija temeljev, odvodnjavanje strehe, sanacija notranjih tlakov, zamenjava vrat, sanacija vlažnih ometov in razpok, oplesk notranjih prostorov in fasade, izvedba meteorne kanalizacije, zamenjava tlakovcev in robnikov, izdelava nadstreška s temelji), elektroinštalacijska dela (zamenjava svetil, vtičnic in stikal, montaža električnih radiatorjev, preureditev elektro omaric, elektrifikacija zvonjenja) in strojno inštalacijska dela (zamenjava sanitarne opreme, predelava vodovodnih in kanalizacijskih inštalacij, vgradnja vodomernega jaška),
  3. Vaški dom v naselju Pince Marof – Benica: Dela obsegajo: Sanacijo zidnih razpok, montažo notranjih okenskih polic, oplesk notranjih prostorov, barvanje lesenih oblog, vrat in železnih stebrov.