FOTO: Obnova lendavske upravne enote bo končana z zamudo

Stavba lendavske upravne enote je že dobila novo, sodobno in energetsko varčno zunanjost, obnovitvena dela pa se trenutno izvajajo v notranjosti, natančneje v drugem nadstropju. Ob stavbi je zgrajeno dvigalo, kar nekaj tam zaposlenih pa že službuje v sodobnih prostorih. Obnova se naj bi, neuradno, nekoliko zavlekla, a kot kaže, bo končni rezultat več kot odličen. Prenova se je začela 3. aprila.
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oziroma njen organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad je lanskega avgusta izdala odločitvi o finančni podpori za dva projekta energetske prenove stavb v javni lasti. Gre za stavbe Splošne bolnišnice Trbovlje ter upravnih enot v Ajdovščini in Lendavi.

Več kot pol stoletja stara stavba na Trgu ljudske pravice 5 je kar klicala po prenovi. Gre za pol stoletja staro stavbo, ki je bila energetsko zelo potratna, stavbno pohištvo v notranjosti pa je po večini bilo dotrajano. Večina obnovitvenih del je financiranih z evropskimi sredstvi, teh bi po nekaterih neuradnih podatkih naj bilo kar 85 odstotkov (Kohezijski sklad).

Namen projekta prenove stavbe lendavske upravne enote je predvsem zmanjšati specifično porabo primarne energije v stavbi, zmanjšati specifične stroške za nakup energentov za potrebe stavbe, poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške stavbe, prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini in zagotoviti podlago za okoljsko prijaznost stavbe.

Začetek prenove