FOTO: Obnova kulturnega doma v polnem teku

Lendavska Občina je konec septembra zaključila s postopkom javnega naročila in izbrala izvajalca, ki za 135 tisočakov (prvotno je bilo za vzdrževalna dela namenjenih 95 tisočakov) že izvaja vzdrževalna dela na stavbi kulturnega doma in pripadajočega trga.
Na občinski spletni strani poročajo, da so letos sicer že vložili 65.000 evrov finančnih sredstev v obnovo tehnike in opreme dvorane, ob pomoči prerazporeditve 45.000 eur (v skladu z Odlokom o izvrševanju proračuna občine). Ob tem poročajo še, da letošnja vlaganja znašajo 205.000,00 EUR, kar je 28 % več od prvotno načrtovanega za letošnje leto.

Občina o tem kdo je izbrani ponudnik ne poroča, prav tako pa ni znano število oddanih ponudb glede na javno naročilo. Popis del naj bi bil narejen že lansko leto, letos pa naj bi ta bil dopolnjen in je dokaj obsežen. Obnovitvenih del pa naj bi bil deležen tudi trg, ki bi zajemal dela kot so: ponovno poravnavanje gramozne podlage, odstranitev stare in betoniranje nove talne plošče ter njeno hidroizolacijo in ponovno oblaganje s kamnom, … Trg, za gradnjo katerega se je porabil milijon evrov, bo (kot kaže) deležen obnove po devetih letih.