FOTO: Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Lendava je v minulem letu delovalo dobro

Včeraj zvečer se je v zgornjih prostorih restavracije Troica odvil redni letni občni zbor veteranov vojne za Slovenijo Lendava, udeležilo se ga je nekaj čez 30 članov, ki nad delom omenjenega združenja niso imeli pripomb.
Po otvoritvi, pozdravu, sprejemu dnevnega reda in svečanem veteranskem dejanju, se je v zgornjih prostorih restavracije Troica pričel redni letni občni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Lendava, kateremu so prisostvovali gosti Ivan Smodiš, predsednik Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo, Štefan Ftičar in Božo Pongrac, policijsko združenje Sever. Delovno predsedstvo so sestavljali: Branko Bratkovič (predsednik), Boris Budin ter Ignac Horvat.

Poročilo predsednika združenja, Ljuba Dražnika, je bilo tudi letošnje leto obširno. Realizirane so bile vse in še dodatne naloge, člani so se vključevali v programe vojnih veteranov na državnem nivoju, prisostvovali so srečanjem, posvetom ter se srečevali na prireditvah in proslavah, udeležili so se dneva odprtih vrat vojašnice v Murski Soboti, ter se udeleževali proslav, predavanj ter odkritja pomnikov. Sodelovali so na prireditvi ob stoti obletnici priključitve Prekmurja k Sloveniji v Beltincih, se udeležili proslave ob dnevu samostojnosti in enotnosti v Murski Soboti ter vzorno sodelovali z občinami z območja UE Lendava.

Udeležili so se proslave ob Dnevu državnosti, pripravili svečanost ob odkritju pomnika braniteljem mostu v Petišovcih, zbirali arhivsko gradivo osamosvojitvene vojne ter sodelovali pri predavanjih na osnovnih šolah na območju UE Lendava ter na Dvojezični srednji šoli Lendava. Sodelovali so še na krvodajalski akciji, ocenjevanju vin, pri streljanju v Mačkovcih, sodelovali s sorodnimi organizacijami doma in v tujini ter sodelovali s Slovensko vojsko.

Omenjeno združenje je imelo v minulem letu za 15.702 evra prihodkov, iz leta 2018 pa so v leto 2019 prenesli kar 7.582 evrov. Odhodkov je bilo za 6.146 evrov, na dan 31.12.2019 pa so na bančnem računu imeli 9.566 evrov. Nadzorni odbor v poslovanju območnega združenja ni zaznal napak ali nepravilnosti, je sporočil predsednik Stanko Novak. Vsa predstavljena poročila so bila sprejeta, sprejet pa je bil tudi program dela za letošnje leto, v katerem sta izpostavljena predvsem dva dogodka: 30 let od zadržanja orožja TO v skladiščih ter 30 let manevrske strukture narodne zaščite.

Finančni plan za leto 2020 predvideva okrog 9 tisočakov prenosa iz leta 2019, ta bo sicer približno enak kot lansko leto, pa tudi prihodki in odhodki bodo približno primerljivi kot leta 2019. Vsa poročila so bila soglasno sprejeta.