Sveže

FOTO: Obeležili 60 let Ljudske univerze Lendava

Včeraj pozno popoldan se je v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi odvila slavnostna prireditev ob 60. obletnici Ljudske univerze Lendava. V uri in 40 minut trajajočem programu ni manjkalo petja, glasbe in plesa.
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, je javni zavod, ustanovljen na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava, prvi vpis v sodni register pa je zabeležen 22.12.1959, in sicer je bil zavod za izobraževanje odraslih in mladine takrat vpisan vanj kot Delavska univerza Lendava. V 60-letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju UE Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih kot neformalnih znanj.

Ljudska univerza Lendava je bila ustanovljena z namenom, da zagotovi občanom možnost pridobivanja, nadgrajevanja in obnavljanja znanja. V različne oblike izobraževanja se lahko vključujejo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in starejši, v tretjem življenjskem obdobju.

“Naša dejavnost zajema bogato ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja za odrasle in mladino v obliki zanimivih in privlačnih programov učenja in usposabljanja s kakovostnimi mentorji in predavatelji. Vse oblike izobraževanja potekajo v prijetnem in sodobno opremljenem učnem okolju in ob pomoči prijaznih usposobljenih svetovalcev. Svojo strokovnost in kakovost že vrsto let potrjujemo z vključenostjo in aktivnim sodelovanjem v lokalnih partnerskih, nacionalnih ter mednarodnih projektih na področju izobraževanja,” je zapisala Rahela Hojnik Kelenc, direktorica.