FOTO: Obeležili 35. obletnico delovanja TKD “Močvirski tulipan” Radmožanci

Minulo soboto se je v dvorani vaško-gasilskega doma v Radmožancih odvila kulturna slovesnost ob praznovanju 35. obletnice tamkajšnjega zelo dejavnega turističnega in kulturnega društva “Močvirski tulipan.” Na svečanosti so bili prisotni tudi povabljeni gosti iz Sombathelya.
FOTO: Janez Biro