FOTO: Ob 15. krajevnem prazniku na Pušči svojemu namenu predali kanalizacijski sistem

Maja 2002 je bila z odlokom ustanovljena samostojna krajevna skupnost Pušča, ki je do takrat spadala pod krajevno skupnost Černelavci. V ponedeljek je vodstvo Krajevne skupnosti z romskim svetnikom in krajani priredilo krajšo priložnostno slovesnost, na kateri so predstavili dosežke krajevne skupnosti v minulih letih.
Po besedah predsednika tamkajšnje KS, Dejvida Horvata, so še posebej ponosni na dokončano naložbo v  kanalizacijsko omrežje, za katero je Mestna občina Murska Sobota pridobila sredstva Republike Slovenije iz naslova razpisa za ureditev infrastrukture v romskih naseljih.

Pogodbena vrednost del je znašala 165.786,00 €, Republika Slovenija je naložbo sofinancirala v višini 152.562,00 €. Ob tem je bilo zgrajeno 820 m fekalne kanalizacije tako, da bo sedaj v celotnem naselju Pušča možno priključevanje na kanalizacijo (sami priključki posameznih gospodinjstev na kanalizacijski sistem v investicijo niso zajeti). Vsi občani v naselju, ki doslej niso imeli možnosti priključitve, se bodo lahko priključili na kanalizacijski sistem takoj po plačilu komunalnega prispevka. V sklopu investicije je bilo asfaltirano tudi 280 m ceste, na kateri je bila urejena meteorna odvodnja s ponikanjem, cestna razsvetljava in površine za pešce.

Zadovoljstvo zaradi dokončanja naložbe je izrazil tudi romski svetnik Darko Rudaš, ki si je tudi sam zelo prizadeval za pridobitev omenjenih sredstev. Ob tem se je zahvalil za odlično sodelovanje z Mestno občino Murska Sobota in zaposlenimi na občinski upravi. Izpostavil je smele načrte krajevne skupnosti Pušča, predvsem na področju turizma, saj Puščo že sedaj obišče veliko število turistov.

Murskosoboški župan Jevšek je vodstvu in krajanom čestital ob prazniku in ob tem spomnil, da se razvoj Pušče ni začel pred petnajstimi leti, ampak so zanj zaslužni vsi nekdanji župani ter se svojim predhodnikom zahvalil, da so že pred 57 leti prepoznali pomen zgodnje socializacije romske populacije in na Pušči ustanovili vrtec. Izpostavil je tudi nove nogometne slačilnice, ki so bile namenu predane to poletje in jih člani nogometnega kluba Pušča s pridom uporabljajo in so dosegali odlične rezultate v jesenskem krogu lige. Ob tej priložnosti sta s predsednikom KS Pušča Dejvidom Horvatom podpisala tudi pogodbo o brezplačni uporabi slačilnic, vodja projekta izgradnje in strokovni sodelavec mestne uprave Bogomir Rola pa je ob tem prejel posebno zahvalo NK Pušča. Župan je še povedal, da bo Gasilsko društvo Pušča, ki je edino tovrstno društvo v Evropi v prihodnjem letu dobilo novo gasilsko vozilo, saj je staro vozilo že dotrajano, prav tako pa bodo potreba še določena vlaganja v večnamenski prostor na Pušči.