FOTO: Načelnik Upravne enote Lendava: “Ugotavljamo, da je bilo poslovanje in delo v preteklem letu racionalno in učinkovito”

Na lendavski Upravni enoti so včerajšnji dopoldan pripravili novinarsko konferenco, na kateri so predstavili delo v minulem letu in predstavili potek celovite prenove stavbe Upravne enote. Informacije je zbranim novinarjem predstavil načelnik, Štefan Gjerkeš.
Kot je ob začetku povedal Gjerkeš, so osnovni cilji iz programa dela za leto 2017 bili doseženi, po večini kazalcev celo preseženi. Presegli so kazalce uspešnosti iz leta poprej, torej iz leta 2016. V preteklem letu so rešili skupno 9.488 upravnih zadev, kar je največ od vseh minulih let, od leta 2013 naprej. V letu 2017 so tako imeli za kar 1.124 upravnih zadev več, kot leta 2016. Skupno število nerešenih zadev ob koncu leta je bilo 175. Prejetih pa je bilo tudi manj pritožb (minulo leto 6, leta 2016 pa 9). V ponovno odločanje ni bila vrnjena nobena zadeva, prav tako pa ni bilo izdane nobene nadomestne odločbe. Zaostankov ni bilo.

Področje denacionalizacije tudi v Lendavi rešujejo že desetletja. Skupno imajo 216 zadev v zvezi z denacionalizacijo, rešenih je 213, ostali trije predstavljajo kompleksnejše postopke in se vlečejo po sodiščih že skorajda 10 let. Poleg upravnih postopkov Upravna enota izvaja še druge upravne postopke. teh je bilo v letu skupaj 22.250, kar je 1,6% več kot v letu 2016. Gre predvsem za številčna potrdila in izpiske iz uradnih evidenc. Število se iz leta v leto spreminja. Upravnih overitev je bilo, samo zaradi nameravane izvedbe komasacij na področju Črenšovcev, 840. Komasacije se sicer tam, zaradi prenizkega števila strinjanj, ne bodo izvajale.

Na lendavski Upravni enoti so lansko leto delo opravili s 40 zaposlenimi, sedaj pa jih delo opravlja 38. Kakovost dela na Upravni enoti se tudi meri in sicer z anketiranjem strank in zaposlenih. To se opravlja na vsake dve leti. Zadnje je bilo izvedeno v novembru 2016. Stranke so delo Upravne enote ocenile z zelo dobro oceno, z oceno 4,7 točk od možnih 5, kar je nadpovprečna ocena. 4,7 je tudi najvišja ocena med Upravnimi enotami v Pomurju.

Upravna enota Lendava je za svoje delovanje v minulem letu 1.036.000 evrov, v glavnem gre za plače zaposlenim (85%), preostalo pa je šlo za pokrivanje materialnih stroškov in za majhne investicije ter za nabavo najnujnejše pisarniške opreme. V minulem letu so med drugim opravljali naloge pri realizaciji arbitražne razsodbe, v smislu infrastrukture (visokovodni nasip, nogometno igrišče na Kapci in daljnovod na območju Hotize). To so reševali z Občino Lendava in zapise posredovali Vladi RS. Največ dela so, tudi v povezavi z arbitražno razsodbo, imeli na področju kmetijstva, saj je na Hrvaškem pristalo 125 ha kmetijskih zemljišč. Ta zemljišča obdeluje 82 kmetov, vsi pa imajo možnost prejema nadomestil.

Nekaj ostalih informacij …

– Na lendavski Upravni enoti beležijo kar 75-odstotni porast registracije orožja
– V letu 2017 je bilo na lendavski Upravni enoti izdanih 2.583 osebnih izkaznic in 473 potnih listov
– V letu 2017 je bilo na  območju lendavske Upravne enote sklenjenih 49 zakonskih zvez, leta 2016 pa 77

Prenova stavbe

Projekt energetske prenove stavbe, ki se sedaj dejansko tudi izvaja, se je pričel že leta 2016. Meritve so pokazale, da je objekt zelo energetsko potraten, zato je energetska sanacija zgradbe nujna. V zelo slabem stanju so nekatera še originalna okna, ki so bila že celo nevarna, projekt energetske sanacije pa zajema ureditev toplotne izolacije, hidroizolacije, ureditev klimatskih naprav, obnova inštalacij in prezračevanja. Zunanjih naprav za klime na fasadi stavbe več ne bo. Za prenovo stavbe bo namenjen skorajda milijon evrov (brez notranje opreme), 85% zneska pa bo evropskih sredstev. Stara sejna dvorana v prenovo ni vključena, na levi strani stavbe pa bo zgrajeno dvigalo.

Sočasno bo izveden tudi projekt notranje obnove, saj je večina opreme stare prav toliko kot stavba sama, 50 let. Izvedba samega projekta se je zaradi tega zamaknila za leto dni. Zaposleni bodo tako s tem dobili boljše delovne pogoje, primernejše bo delovno okolje za zaposlene in stranke, privarčevanje pri porabi energije za ogrevanje in hlajenje, v zgradbo pa se bosta po prenovi preselila Geodetska in Finančna uprava. Kmetijska svetovalna služba v zgradbi ne bo dobila svojega mesta, saj glede na evropski projekt, tam lahko delujejo zgolj neposredni proračunski porabniki, kar pa Kmetijska svetovalna služba ni.

Energetska sanacija naj bi bila končana do konca letošnjega oktobra, dela glede notranje prenove pa se bodo izvajala še dlje. Upravna enota bo dobila tudi nove in sodobne arhivske prostore. Sedaj ustreznih namreč nimajo. Upravna enota se bo po obnovi preimenovala v Upravni center Lendava.