FOTO: Na petišovskem pokopališču zamenjujejo živo mejo

Eko-park d.o.o. Lendava na podlagi sklenjenih pogodb z Krajevnimi skupnosti, izvaja določene naloge upravljavca 13 pokopališč na območju občine Lendava. Stroški izvajanja teh nalog se pokrivajo iz sredstev vzdrževanja pokopališč, ki jih najemniki grobov plačujemo letno. Vsako leto del sredstev v dogovoru z vodstvi KS namenimo za manjša investicijska dela na pokopališč.
“V tem tednu smo v dogovoru z vodstvom KS Petišovci začeli z investicijskimi deli zamenjave žive meje okrog pokopališča. Živa meja ob petišovskem pokopališču je bila v izredno slabem stanju, delno posušena, zaraščena, očitno tudi dolga leta ne vzdrževana …. zaradi česar je kazila izgled pokopališča in okolice. Dela se izvajajo delno ročno, delno strojno, na prostem. Obstoječa živa meja se odžaga, nato se strojno izkopajo korenine, poravna se teren, kamor se bodo na koncu zasadile Tise. Celotna vrednost investicije-material in delo, se pokriva iz sredstev , ki so bila oziroma bodo še v letu 2020 zbrana iz naslova vzdrževanja pokopališč,” je sporočil Jožef Gerenčer, direktor podjetja Eko-Park.