FOTO: Na Novartisovi lokaciji ob začetku delovanja Zelenega tima, posadili drevo prijateljstva

Ob začetku delovanja Zelenega tima, ki bo širil kulturo okoljske trajnosti v Novartisu v Lendavi, so Janez Magyar, župan Občine Lendava, Robert Ljoljo, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji, ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, skupaj posadili drevo prijateljstva. Višjo proizvodnjo na lokaciji so v preteklem letu dosegli s 5,8-odstotno nižjo porabo vode in brez dodatnih izpustov CO2e. S 699 zaposlenimi so bili ob začetku leta prvi zaposlovalec v lendavski občini. Ob 25-letnici so v Novartisu v ospredju inovacije in uresničevanje ciljev za doseganje podnebne nevtralnosti.
V Novartisu načrtujejo, da bodo ničelne emisije toplogrednih plinov uresničili že do leta 2030 in sočasno dosegli tudi nevtralno rabo vode ter plastike.* V nadgrajevanje kulture okoljske trajnosti in zelenih izboljšav se s svojimi predlogi vključujejo tudi zaposleni.

Župan Občine Lendava Janez Magyar, predsednik uprave Leka d.d. in Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo ter dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava, so danes na lendavski lokaciji skupaj zasadili drevo prijateljstva. Zaposlenim na lendavski lokaciji ga je podaril župan ob začetku delovanja t. i. Zelenega tima (Green team), skupine motiviranih zaposlenih, ki spodbujajo zelene predloge in krepijo okoljsko zavedanje. Ob 25-letnici Novartisa pa so na lokaciji posadili še osem novih dreves.

Kot so poudarili, prizadevanja za odgovorno rabo naravnih virov povezujejo zaposlene in izboljšujejo skupnosti. »Ponosni smo, da se Novartis uvršča med okoljsko odgovorna mednarodna farmacevtska podjetja in k uresničevanju ambicioznih okoljskih ciljev se zavezujemo tudi v prihodnje,« je izpostavil Robert Ljoljo. Sodelavcem na lokaciji Lendava se je zahvalil, da so s številnimi ukrepi v preteklem letu zmanjšali porabo vode na proizvedeno enoto in večji obseg proizvodnje dosegli z nižjo porabo energentov na zaposlenega. Tudi kultura trajnosti, zlasti raznolikosti in vključenosti, je eden od številnih razlogov, da je Novartis v Sloveniji v začetku leta osvojil mednarodni naziv »Top employer«. Ob letošnjem prvem četrtletju je presegel število 5000 zaposlenih, v občini Lendava pa je z več kot 700 zaposlenimi največji zaposlovalec.

Z objavo Poročila o trajnostnem razvoju družbe Lek d.d. za leto 2020, enajstega zapovrstjo, izpolnjujejo zahteve mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki so jih prostovoljno uveljavili na vseh Novartisovih lokacijah v Sloveniji in se s tem zavezali dodatnim neodvisnim presojam.

Iz poročila je razvidno, da je proizvodnja v enoti Trdni izdelki narasla za blizu 8 %, v enoti Antiinfektivi pa je nekoliko presegla raven predhodnega leta. Učinkovitost rabe energentov na zaposlenega so na lokaciji izboljšali za 3,5 % in skupno porabo energentov tako povečali samo za 1,6 %. Z ukrepi za dvig energetske učinkovitosti so prihranili 3538 GJ energije in s tem preprečili za 216 ton CO2e izpustov v ozračje. Skupne količine odpadkov, predane pooblaščenim izvajalcem, so se povečale za 11,6 %, pri čemer je bilo 99,8 % vseh odpadkov nenevarnih.

“Z raznovrstnimi projekti za optimizacijo rabe pitne in tehnološke vode smo porabo vode zmanjšali za 5,8 % in prihranili 77.000 m3 vode. Učinkovitost njene rabe na tono izdelka smo pri tem izboljšali za 7,4 %, k čemur je prispevala prenova fermentacijske proizvodnje. Učinke posodobitve tega procesa pričakujemo tudi v prihodnje, in sicer v povečani energetski učinkovitosti ter dodatnem znižanju ogljičnega odtisa,” je poudarila Gizela Štampar, direktorica Antiinfektivov Lendava.

Župan Janez Magyar je prisotnemu vodstvu podjetij Lek d.d. in Novartisa uvodoma čestital za 25-let delovanja. Omenil je odlično sodelovanje podjetij z lokalno skupnostjo, kar je, po njegovem mnenju razlog za povečanje aktivnosti in rezultatov poslovanja. Zahvalil se je donacijo informacijske opreme za potrebe šolanja učencev in dijakov v minuli epidemiji, ko je potekalo šolanje na daljavo. Uspešno delo je zaželel skupini Zelenega tima na Novartisovi lokaciji Lendava. Omenil je, da želimo Lendavo pripeljati v zeleno prihodnost “in to bo k temu zagotovo pripomoglo.” Pripomnil je še, da “je potrebno vse bodoče investicije naravnati tako, da bodo naši naslednji rodovi na to gledali s ponosom” in da pri nas “priložnosti za podjetja vsekakor so.” Poudaril je, da v Lendavo želimo pritegniti čim več projektov ter zaključil, da s vsemi podjetji Občina sodeluje z roko v roki.

V Trdnih izdelkih Lendava so s 26 pakirnimi linijami največji Novartisov obrat za pakiranje in eden ključnih dobaviteljev inovativnih zdravil v trdnih farmacevtskih oblikah za bolnike po vsem svetu. “Za povečanje naših proizvodnih zmogljivosti se osredotočamo na naložbe v visokotehnološke in avtomatizirane linije za pakiranje. S tem v svojo sredino privabljamo številne, tudi visoko izobražene talente, ki se želijo razvijati v mednarodnem poslovnem okolju,” je dodal dr. Simon Rečnik, direktor Trdnih izdelkov Lendava.

V času izrednih razmer so ob skrbi za zaposlene in bolnike v ospredje postavili podporo širši skupnosti. Novartisovi sodelavci v Sloveniji so ob začetku pandemije samoiniciativno organizirali izdelavo razkuževalnega sredstva in ga namenili 106 zdravstvenim domovom, bolnišnicam, domovom za starejše ter lokalnim skupnostim. Skupaj so prispevali več kot 27.000 litrov razkužila. Otrokom iz socialno šibkejših družin po vsej Sloveniji, med katerimi so bili tudi učenci Dvojezične osnovne šole Lendava I, pa so pomagali z donacijo 182 računalnikov z vso potrebno programsko opremo.

* Vodna nevtralnost predstavlja ničelno neto porabo vode. Količina vzete vode iz lokalnega okolja je tako enaka količini, ki se vanj vrne. Pri plastični nevtralnosti je količina uporabljene plastične embalaže enaka količini reciklirane.