FOTO: Na Benici in v delu Pince-Marofa predvčerajšnjim zasvetila povsem nova in sodobna ulična razsvetljava

Tudi v naselju Benica in delu naselja Pince-Marof so predvčerajšnjim zvečer prvič zasvetile povsem nove sijalke, razsvetljen pa je tudi novi most. Gradnja razsvetljave je potekala po načrtu, izvedlo pa ga je podjetje Elmond d.o.o. iz Lendave. Gre za sodobno LED ulično razsvetljavo, ki ustreza vsem najnovejšim standardom in ima minimalno svetlobno onesnaževanje okolja, skladno z evropskimi predpisi.
Obstoječa javna razsvetljava na območju občine Lendava je stara do 30 let. V celi občini je nameščenih okrog 2.000 svetilk javne razsvetljave s skupno močjo okrog 200kW in dolžino tras 101km. Javna razsvetljava je izvedena z različnimi svetlobnimi viri, pri čemer pa je večina javne razsvetljave po občini neustrezne. Občina Lendava bo letošnje leto zamenjala skupno 300 svetil, za te potrebe pa je ta v sprejetem proračunu za leto 2020 namenila skupno 120.000 evrov, to je 40.000 evrov za izgradnjo cestne razsvetljave in 80.000 evrov za obnovo javne razsvetljave. Projekt je vključen tudi v dokument Načrt razvojnih programov Občine Lendava 2020-2023.

Obnova javne razsvetljave sicer ne obsega le zamenjave svetilk, temveč tudi ostalo pripadajočo opremo (kandelabri, kabliranje, ipd.). Podjetje Elektro Maribor je že v preteklem letu izvedlo projekt polaganja kablovodov v zemljo v naselju Benica v celoti in v delu naselja Pince-Marof, s tem pa se je odprla tudi možnost popolne rekonstrukcije ulične razsvetljave, ki jo je izvedlo lendavsko podjetje Elmond d.o.o. Na Benici je bilo postavljenih 28 novih uličnih svetilk, v Pince-Marofu pa 12. Nova ulična razsvetljava je 4-krat varčnejša od stare (stare živosrebrne žarnice so bile 125 Wattne, nove LED svetilke so 35 Wattne) in ponoči ne bo izključena, kot je to bilo do sedaj, temveč se bo njeno delovanje po 23.00 uri zmanjšalo na minimum.

V letu 2020 bo potrebno, kot smo že zapisali, zamenjati vsaj 300 neustreznih svetilk z ustreznimi, t.j. takšnimi, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%, kar Občini Lendava nalaga tudi delna odločba pristojnega inšpektorata v inšpekcijski zadevi svetlobnega onesnaževanja.