FOTO: Mursko Središće – Lendava: Sporazum o sodelovanju bo podpisan na reki Muri

Izhajajoč iz geografskega položaja in skupne preteklosti želita Občina Lendava in Grad Mursko Središće dodatno poglobiti prijateljstvo med prebivalci ter ohraniti dobre medsosedske odnose. V ta namen sta vodstva obeh občin že opravila delovne sestanke tako v Lendavi kakor tudi v Murskem Središću, sporazum o medsebojnem sodelovanju pa bo dokončno podpisan prihajajoči ponedeljek in to, simbolično, na reki Muri.
Ker so določena območja Republike Hrvaške in Republike Slovenije zaradi geografskega položaja in skupne preteklosti naravnana k medsebojnemu sodelovanju in poglabljanju prijateljstva med prebivalci ter spodbujena in vodena v želji po razvijanju dobrih medsosedskih odnosov skozi skupno delovanje, bosta Občina Lendava in Grad Mursko Središće prihajajoči ponedelje na mejni reki med obema partnerjema (na brodu na reki Muri) tudi dokončno podpisala Sporazum o sodelovanju.

S tem sporazumom si obe lokalni skupnosti prizadevata za krepitev medsebojnega razumevanja in prijateljstvo med občani in sosednjimi narodi, spodbuditi izmenjavo in sodelovanje ter tako prispevati k skupnemu napredku obeh krajev.

Občina Lendava in Grad Mursko Središće s tem sporazumom podpirata in usklajujeta vzpostavitev in razvoj povezav na področju gospodarstva, kmetijstva, znanosti, prometa in komunikacij, kulture, izobraževanja, športa, turizma, varstva okolja, izmenjave informacij na področju komunalne ureditve, na področju sodelovanja med šolami, otroki in mladino, združenji državljanov; spodbujata povezave z drugimi evropskimi mesti in sodelovanje v primeru potencialnih naravnih nesreč preko inštitutov civilne zaščite, gasilstva, nujne medicinske pomoči in veterinarskih služb.