FOTO: Minuli petek odprli Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti

V začetku lanskega leta sta se vrhova vlad obeh držav, Republike Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil minuli petek odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti, ki bo razpolagal z milijonom in pol evrov sredstev.

Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. Za upravičena področja je tako sosednja Madžarska v letošnjem letu namenila 1,5 mio evrov razpisnih sredstev, za upravičena področja pa se štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.

Upravičenci za razpisna sredstva so tukaj živeče fizične osebe in podjetja s sedežem v upravičenem področju. Pogoj je znanje madžarskega jezika ali pripadnost manjšinskemu prebivalstvu, pri podjetjih pa 50% lastništvo ali zaposlovanje iz tega kriterija.

Razpisna sredstva se bodo razdelila na 3 področja

Razpisna sredstva se bodo delila na tri območja in sicer kmetijstvo (za nabavo osnovnih sredstev in investicije), podjetniški sektor (za nabavo osnovnih sredstev in investicije) ter turizem (povečanje nočitvenih kapacitet – za investicije) Inenzivnost pomoči je 50% v primeru primarne kmetijske pridelave, ostalo 70-80%.

Višina nepovratnih sredstev po pogojih bo predvidoma od 15.000 do 30.000 evrov, sicer pa se za višino sredstev še dogovarjajo. Pri dodelitvi razpisnih sredstev in pogojev razpisa se upoštevajo pravila EU o državnih pomočeh, prva objava predloga razpisnih pogojev pa bo pridobitev soglasij slovenskega ministrstva, predvidoma v začetku meseca marca in potem po dvo-tedenska javna razprava in info-kampanja ob začetku rokov za prijavo.

Roki niso določeni, saj je vse odvisno od državnih organov. Javni zavod je bil ustanovljen le zgolj in z namenom izpeljave razpisnih pogojev.