FOTO: Med pet podjetij bo razdeljenih 350 tisoč evrov nepovratnih sredstev

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (PMSNS) je, kot koordinator javnega razpisa za Spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti, ki je bil pripravljen v sklopu izvajanja Ukrepa 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 in za katerega je finančna sredstva zagotovila Vlada Republike Slovenije, odločala o prispelih vlogah na omenjeni razpis, na zadnji seji PMSNS. Na razpis je, spomnimo, prispelo šestnajst vlog, pet jih je bilo uspešnih.
Včerajšnji ponedeljek so v sklopu Javnega razpisa za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti – Ukrep 1 Programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017–2020 (JR PMSNS – ANS UKREP 1/1-2019) na sedežu PMSNS podpisali pogodbe o sofinanciranju podjetja Purlen d.o.o., Artex, tovarna skladiščne opreme d.o.o., Avtoprevozništvo in težka gradbena mehanizacija Tibor Horvat s.p., EKOBRIK, proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o. ter podjetje OLETIĆ GPI Inženiring d.o.o.

Skupna vrednost sofinanciranja izvedbe projektov znaša 350.000,00 evrov, gre pa za nepovratna sredstva za proračunsko leto 2019. Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo št. 160045 – Razvoj območij narodnih skupnosti. PMSNS bo sofinancirala le upravičene stroške, nastale od datuma oddaje vloge na javni razpis in najkasneje do vključno 30. 9. 2019. Izvedba projektov predvideva 6 novih delovnih mest. Najnižja višina zaprošenih sredstev znaša 20.000 evrov, najvišja pa 80.000 evrov.

Prispele prijave je skladno z dogovorom ocenjevala tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki je pri odločanju upoštevala priporočilo komisije za razpise. To je velevalo, da vsaki prijavi dodeli 15 točk, sledi pa še ocenjevanje glavne državne komisije za omenjeni razpis. Svet PMSNS je torej na minulem zasedanju dodelil maksimalno 20 točk, preostalih 80, maksimalno število točk je namreč 100, pa že omenjena komisija za ocenjevanje.

FOTO: PMSNS