FOTO: Lendavski prostovoljni gasilci opravili redno letno skupščino

Lendavski prostovoljni gasilci so minulo soboto pozno popoldan opravili redno letno, že 144. skupščino. Člani društva so prisluhnili finančnemu stanju, poročilu poveljnika ter razpravljali o načrtih za prihodnost. Skupščine se je udeležil tudi župan Občine Lendava ter Tibor Hebar, ki sta prisotne gasilce razveselila z novico, da bo že prihodnja skupščina društva potekala v novem centru zaščite in reševanja.

Redne letne skupščine PGD Lendava so se, poleg župana Balažka in Tiborja Hebarja udeležili še poveljnik GZ Lendava Romeo Gal, poveljnik GZ Lendava Srečko Prendl, častni predsednik PGD Lendava Ferenc Hajos, gosti iz PGD Dolga vas, ter gosti iz Letenya, Becehelya in Koprivnice.

PGD Lendava šteje 149 članov, od katerih je 32 operativnih. Lendavski gasilci so v letu 2016 opravili skupno 18 intervencij, od tega 8 požarov (3 požari v objektih), 4 požare v naravi, 1 požar oziroma eksplozija v industrijskih objektih, 1 posredovanje ob razlitju nevarnih snovi, 6-krat so nudili tehnično pomoč, 2-krat so posredovali zaradi naravnih nesreč (toča, vetrolom) in 1-krat intervenirali zaradi migracij. V intervencijah so tako zbrali 116,7 ur dela, na intervencijah pa je skupno sodelovalo 67 gasilcev. Med drugim je bilo opravljenih 968 ur prostovoljnega dela.

Gasilsko društvo poslovalo pozitivno

PGD Lendava je imelo v letu 2016 za 29.102 evra prihodkov (17.682 evrov iz naslova nepridobitne dejavnosti in 11.402 evra iz naslova pridobitne dejavnosti). Odhodkov je bilo za skupno 20.622 evrov (12.018 evrov iz naslova nepridobitne dejavnosti in 8.604 evre iz naslova pridobitne dejavnosti). Presežek prihodkov nad odhodki znaša znaša 10.154,71, stanje poslovnega računa na dan 31.12.2016 pa je znašal 17.282 evrov.

Župan Balažek pohvalil delo gasilcev in prisotne razveselil z novico, da bo že naslednji občni zbor potekal v novih prostorih

Župan Balažek je uvodoma pohvalil delo lendavskih gasilcev in se jim zahvalil za opravljeno delo v letu 2016. “Za delo bi se vam zahvalil in vam čestital, da držite to tradicijo. Držanje gasilske tradicije je skorajda enako pomembno kot zagotavljanje požarne varnosti. Mi smo dali izdelati strokovno analizo, ki kaže, da smo na področju javne službe dobro organizirani in odlično postavljeni, na področju industrijske službe pa je ocena bistveno slabša. Mi kot javna služba gospodarstva ne pokrivamo, to se mora pokrivati in organizirati samo, kar pa me moti je to, da je situacija pri tem precej nejasna. Industrijske službe bo potrebno vključevati v javno službo, prav tako pa morajo industrijske službe svojo nalogo, na področju zagotavljanja požarne varnost v industrijski coni, opraviti. na tem področju bo to seveda velik izziv.”

Vsa poročila so na omenjeni skupščini bila sprejeta soglasno, prav tako je bil soglasno sprejet plan dela za letošnje leto. Za tem je sledil nagovor gostov in zaključek redne letne skupščine.