FOTO: Lendavski prostovoljni gasilci opravili redno letno skupščino

V sejni dvorani lendavskega gasilskega doma, se je minulo soboto odvijala 146. redna letna skupščina društva. Skupno je bilo prisotnih okrog 50 ljudi, skupščine pa so se udeležili tudi povabljeni gosti iz prostovoljnih gasilskih društev Moravske Toplice, Kobilje, Dolga vas, Koprivnica (HR), Mursko Središće (HR) in Becehely (HU).
Okrog 50 jih je včeraj prisostvovali 146. redni letni skupščini prostovoljnega gasilskega društva Lendava, omenjeni občni zbor pa je bil verjetno zadnji izveden v prostorih trenutnega gasilskega doma. Poleg gostov iz sosednjih društev ter iz Hrvaške ter Madžarske, so se skupščine društva udeležili še mag. Tibor Hebar poveljnik Civilne zaščite Občine Lendava, Srečko Prendl predsednik gasilske zveze Lendava, Romeo Gal občinski poveljnik ter Mihael Kasaš, podžupan Občine Lendava.

28 intervencij

Prostovoljno gasilsko društvo Lendava, kot centralna gasilska enota v občini Lendava, je v letu 2018 štela 160 članov, od tega jih je 32 polno operativnih. Obravnavali so 28 intervencij, in sicer 15 požarov (7 požarov v objektih, 3 požare v nestanovanjskih objektih, 1 požar na komunalnih in drugih zabojnikih, 1 požar na sredstvih cestnega prometa, 6 požarov v naravi). Devetkrat so nudili tehnično pomoč, enkrat so intervenirali ob neurjih, 1 intervencija je bila ob najdbi neeksplodiranega ubojnega sredstva, dve intervenciji pa sta bili zaradi potrebe helikopterskega prevoza v bolnišnico.

“V intervencijah smo zbrali 174 ur dela, na njih pa je skupaj sodelovalo 107 gasilcev. Pomagali so seveda tudi ostali člani, denimo pri dežurstvih na prireditvah Bogračfest, Lendavska trgatev, kolesarski maraton, pohod z baklami, ob dežurstvih na nogometnih tekmah, opravljali dežurstva na kulinarični ulici, ob silvestrovanju in drugem delu v gasilskem domu in njegovi okolici. Tako je bilo opravljenega skupaj 1.230 ur prostovoljnega dela. Na samih tekmovanjih pa smo opravili 224 ur dela,” je povedal Bojan Cvetko, poveljnik PGD Lendava.

Inšpektor nepravilnosti pri pregledu opreme in dokumentacije ni ugotovil

V mesecu novembru 2018 je društvo obiskal požarni inšpektor. Pri pregledu opreme in dokumentacije nepravilnosti ni bilo. Pri pregledu zdravniških pregledov za člane je bilo ugotovljeno, da jih nekaj primanjkuje, zato je bil izdan zapisnik o odpravi pomanjkljivosti. Te je potrebno odpraviti do konca meseca marca. “Dejavnosti glede tega potekajo oziroma so opravljene tako, da bodo člani imeli zdravniška potrdila, ki so tudi pogoj za delovanje na intervencijah, tekmovanjih in na splošno pri delu gasilca. Gasilci namreč nikoli ne vemo kaj se nam lahko pri delu pripeti,” je še dejal Cvetko.

Ocenjevanja in izobraževanja

Člani prostovoljnega gasilskega društva Lendava so se udeleževali tudi tekmovanj. Na občinskem ocenjevanju so člani dosegli 4. mesto, članice 2. mesto. Mladinska ekipa je zasedla 1. mesto, pionirji pa 3. Meseca avgusta so se veterani udeležili srečanja in tekmovanja v Radmožancih. V oktobru mesecu požarne varnosti so sodelovali na dveh vajah, vsako prvo soboto pa so izvajali preverjanje zvez z Regijskim centrom za obveščanje. Trije člani društva so udeležili tečaja za strojnika, ki je potekal v Murski Soboti. Tečaj je bil za vse tri uspešno zaključen. Za tečaj gasilca pripravnika je prijavljenih šest članov. Potekal bo v spomladanskem delu tega leta. Na servis v Nemčijo je bila, zaradi manjših pomanjkljivosti, odpeljana gasilska avtolestev, ki sedaj deluje brezhibno.

Finance

Prostovoljno gasilsko društvo Lendava je v minulem letu imelo 38.270,35 evrov prihodkov in sicer 30.887,67 evrov od nepridobitne in 7.382,68 evrov od pridobitne dejavnosti. 32.866,65 je bilo skupnih odhodkov in sicer 26.526,39 evrov od nepridobitne in 6.340,26 od pridobitne dejavnosti. Skupni presežek prihodkov nad odhodki znaša torej 5.403,70 evrov, 22.904,67 evrov pa je stanje poslovnega računa na dan 31.12.2018. Neplačanih računov iz leta 2018 je še 2.382,39 evrov.

Odstop predsednika in enega člana nadzornega odbora

Je pa omenjena skupščina minila tudi v znamenju odstopa predsednika nadzornega odbora društva, Jožefa Šimonke. Ta je po podanem poročilu podal ustni odstop z mesta predsednika nadzornega odbora, saj slednji naj ne bi bil zadovoljen z delom upravnega odbora društva. Po podanem ustnem odstopu je svoj odstop ponudil še en član odbora. V praksi to pomeni, da bodo v društvu primorani sklicati še eno, izredno skupščino in poiskati ter imenovati novega predsednika ter člana v omenjenem organu.