FOTO: Lendavski prostovoljni gasilci opravili letno skupščino

Lendavski prostovoljni gasilci so včeraj pozno popoldan opravili redno letno, že 143. skupščino. Člani društva so prisluhnili finančnemu stanju, poročilu poveljnika ter razpravljali o načrtih za prihodnost. Skupščine se je udeležil tudi predstavnik občine, Tibor Hebar, ki pa prisotnih gasilcev tudi letos ni ravno razveselil, saj v proračunu denarja za nujno potrebno obnovo gasilskega doma ali novogradnjo, ni.

Nepravilnosti ni, finančno stanje pozitivno

Z naslova pridobitne dejavnosti, je bilo v letu 2015 8.380,05 evrov prihodkov, z naslova nepridobitne dejavnosti pa 27.225,44 evrov prihodkov. Skupaj so torej prihodki prostovoljnega gasilskega društva Lendava znašali 35.605 evrov. Odhodkov je v letu 2015 bilo skupno nekaj več kot 31 tisoč evrov, kar pomeni, da presežek prihodkov nad odhodki znaša nekaj manj kot štiri tisočake in pol. Stanje poslovnega računa na dan 31.12.2015 znaša: +21.163 evrov, a bo od tega potrebno odvzeti dober tisočak in pol za poravnavo računov.

Nadzorni odbor v svojem poročilu navaja še, da ni ugotovil nobenih nepravilnosti in da je bilo delo prostovoljnega gasilskega društva Lendava v letu 2015 opravljeno v skladu z  nameni  in cilji za katero je bilo ustanovljeno ter da upravlja s premoženjem kot skrben gospodar. Prostovoljno gasilsko društvo je med drugim v letu 2015 izvedlo redni servis avtolestve pri pooblaščenem serviserju v Nemčiji, stroški katerega so znašali okrog 10.000 evrov. Poročilo nadzornega odbora je bilo potrjeno s strani članov.

Za 507 ur inetrvencij

Enota PGD Lendava je v letu 2015 štela 141 članov od tega 38 operativnih. V letu 2015 je bilo opravljenih 37 intervencij. Od tega je bilo 20 požarov (od tega 11 požarov v objektih, 7 požarov v naravi, travniške in druge površine v naravi, 2 požara na sredstvih cestnega prometa), 2-krat so nudili tehnično pomoč, 6-krat so bili na intervencijah ob neurjih (toča, vetrolom, poplave), 9 intervencij je bilo zaradi množičnih migracij.

Bojan Cvetko, poveljnik PGD Lendava: “V intervencijah smo zbrali 507,7 ur dela, od tega 290,3 ure intervencij, ki so se vodile preko poročil s programom SPIN in 217,4 ur intervencij ki so se vodile kot ročni vnos v programu vulkan zaradi migracij. Na njih pa je skupaj sodelovalo 124 gasilcev. Pomagali so seveda tudi ostali člani pri raznih dežurstvih, vajah in drugem delu v domu in okolici. Tako je bilo opravljenega skupaj 1257 ur prostovoljnega dela. PGD Lendava je z mesecem septembrom prevzelo požarno varnost v objektu ILIRIJE v Lendavi, kjer enkrat mesečno opravljamo preglede varstva pred požarom. Uspešno smo se udeleževali tudi gasilskih ocenjevanj kjer so tako naši člani kakor tudi članice dosegle dobre rezultate. Udeleževali smo se tudi drugih prireditev doma in na sosednjem Madžarskem ter opravljali dežurstva ter se usposabljali.”

Gasilci že od leta 2008 čakajo na obnovo gasilskega doma, ali pa novogradnjo

Se pa lendavskih prostovoljnih gasilcev niso spomnili v letošnjem občinskem proračunu. Že od leta 2008 namreč potekajo pogovori in dogovori o temeljiti obnovi gasilskega doma v Lendavi ali pa celo o novogradnji. Lendavski gasilski dom je prepotreben obnove, saj je dotrajana streha, garaže za avtocisterne so ozke, na njih pa, zaradi nizkih vrat, ni možno namestiti vodnega topa za gašenje večjega požara. Lendavski gasilski dom je bil na zadnje obnovljen pred več kot petdesetimi leti, v notranjosti ga obdajajo razpoke in je energetsko zelo potraten. “Na žalost mi denarja za tako investicijo nimamo,” se huduje poveljnik Cvetko. Gasilcem primanjkujejo intervencijske obleke (cena ene znaša nekaj več kot 1200 evrov -brez čelade), rok uporabe pa je potekel tudi nekaterim dihalnim aparatom, pa tudi kakšen nov par rokavic bi jim prišel prav.[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/113431614612884969612/albumid/6261633899216667009?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]