FOTO: Lendavske Gorice: Pričela so se sanacijska dela dveh plazišč

Občina Lendava je včerajšnji ponedeljek začela s sanacija dveh plazišč ob lokalni cesti v Lendavskih goricah, ki vodi od cerkve sv. Katarine proti cerkvi sv. Trojice.
Izvajalec del, podjetje Pavčnik, je včeraj zjutraj pričel s sanacijo dveh plazišč na območju Lendavskih Goric. Dela se bodo izvajala na dveh lokacijah in sicer ob klancu pred gornjim pokopališčem, med hišnimi številkami ulica Sv. Štefana 23 in Lendavske gorice 103a, ter nad gornjim pokopališčem med hišnimi številkami Lendavske gorice 102 in Lendavske gorice 100.

Zaradi izvajanja del bo na navedenem odseku popolna zapora ceste v času med 16. septembrom in 20. novembrom 2019 med 0.00 in 24.00 uro. Zaradi trgatev, ki se izvajajo v tem času, bo od 21. do 22. septembra 2019 cesta odprta in prevozna v makadamski obliki.

V času zapore bo urejen obvoz skozi Dolgovaške in Lendavske gorice na relaciji Dolga vas (gostinski lokal) – vinotoč Rožman – cerkev sv Trojica. Kot alternativni obvoz bo urejena tudi gramozirana gozdna cesta na relaciji vinotoč Rožman – stol Vinarium – Piramida – Bükeš – Dolga vas, katere priključek na občinsko cesto je med naseljem Dolga vas in mejnim prehodom Dolga vas. Etapnost gradnje predvideva začetek del na spodnjem plazišču. V času izvajanja del na tem odseku naj prebivalci Lendavskih goric in lastniki zemljišč uporabljajo navedeni obvoz. Zaključek del na spodnjem plazišču je predviden 10. oktobra 2019.