FOTO: Lendavske dijakinje na izmenjavi v Španiji

Lendavska dvojezična srednja šola že več let odlično sodeluje v projektu Erasmus+. Erasmus+ je program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v Evropi. S proračunom v višini 14,7 milijarde evrov bo več kot 4 milijonom evropskih prebivalcev do leta 2020 omogočil študij, usposabljanje, delovno izkušnjo ali prostovoljsko delo v tujini.
V sklopu projekta Eramsus+ Building Bridges so dijakinje DSŠ Lendava na izmenjavi v Španiji. Najprej so si ogledale Barcelono, kjer so delale v skupinah. Naloga je bila obisk in iskanje arhitekturnih znamenitosti po centru mesta. Drugi dan so se odpravili v majhno mesto Sariňena, kjer je sledil ogled šole in delavnice.

Projekt Building Bridges je nastal v sodelovanju med 6 šolami, poleg Dvojezične srednje šole Lendava še šole iz Španije, Nemčije, Avstrije, Švedske in Poljske. Projekt, ki traja 3 leta, je sestavljen iz 6 delov, v vsakem delu pa se po 3 ali 4 dijaki iz vsake šole srečajo na eni od šol v sklopu programa, ki ga vsaka šola zanje pripravi. V vmesnem času dijaki sodelujejo preko eTwinning platforme.

Dijaki, ki sodelujejo v izmenjavah postanejo na nek način mentorji in promotorji vsake od tem na svoji šoli in morajo poskrbeti, da tudi tisti, ki ne sodelujejo na izmenjavah izvedo o projektu. Hkrati bodo dijaki, ki bodo sodelovali v projektu v času, ko bodo na lendavski srednji šoli gostili partnerske dijake (spomladi 2020) njihovi gostitelji. V sklopu projekta dijaki lahko tudi v realnih situacijah uporabijo svoje znanje tujih jezikov ter spoznajo razmere, v katerih živijo in se učijo njihovi vrstniki.

Lanskega oktobra so dijaki lendavske srednje šole bili v Nemčiji, sedaj se dijakinje nahajajo v Španiji in bodo tam do 10. marca, letošnjega oktobra pa gredo v Avstrijo.