FOTO: Kot kaže, bo strelišče v Čentibi vnovič oživelo

Občina Lendava je za skoraj 5 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v Čentibi podpisala najemno pogodbo s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, da bi se na zemljišču, ki je v preteklosti služilo kot vojaško strelišče, ponovno uredilo društveno strelišče.
“Strelsko društvo Lendava si je že več kot desetletje prizadevalo, da bi zemljišče, ki je v preteklosti že služilo kot strelišče, ponovno uredili in usposobili za ta namen. Občina je prisluhnila njihovemu pozivu. S podpisom najemne pogodbe za zemljišče pa so tako izpolnjeni še zadnji pogoji, da se pristopi k ureditvi in vzpostavitvi strelišča v Čentibi. Brezplačni prenos lastništva za stavbno zemljišče na tem območju je Občina uredila že lansko leto,” so sporočili iz Občine Lendava.