FOTO: Koncert zborovodjevih priredb KPZ Vita

Minulo soboto se je v lendavski sinagogi odvil koncert zborovodjevih priredb komornega pevskega zbora Vita iz Lendave. Koncert je bil sestavljen izključno iz priredb, ki jih je zborovodja, Danijel Berden, napisal posebej za Komorni pevski zbor Vita tekom svojega vodenja zbora.
Skladbe oz. priredbe so po večini nastale na pobudo oz. željo pevcev zbora, zato je prepevanje le teh toliko večji užitek za pevce in zborovodjo. Od leta 2010, to je leto, ko je mesto zborovodje prevzel Danijel Berden, je nastalo čez 50 priredb za različne priložnosti. V nedeljo je bil predstavljen jagodni izbor priredb v treh sklopih: Slovenske popevke, madžarske ljudske v pop preobleki in medley-i, venčki, ki so zadnje čase posebnost tega zbora. Pesmi so bile mešano razporejene skozi celoten koncert, kar pa še dodatno vzbudi zanimanje pevca in poslušalca z vprašanjem: katera bo naslednja. Tako se namreč na vsaki vaji vprašajo tudi sami. Glede na starostno sestavo zbora so hkrati želje drugačne, posledično tudi priredbe izžarevajo drugačnost, ki je povezana v celoto in lepo zveni. Vsaka priredba je del nekega obdobja Komornega pevskega zbora Vita, ki je tako pevce kakor tudi zborovodjo zaznamovala v vsej svoji polnosti.

FOTO: Leo Roudi