FOTO: Investicijo “Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava” včeraj simbolično predali svojemu namenu

Včeraj dopoldan so direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, direktor gradbenega podjetja Legartis Matjaž Hozjan in župan Občine Lendava Janez Magyar simbolično predali svojemu namenu investicijo »Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava«, ki omogoča širitev območja komunalno opremljenih zemljišč za nadaljnja vlaganja.
“Lendava ima, glede na svojo velikost, močno gospodarstvo, ki se je v zadnjem času še okrepilo, saj v občini beležimo hitro rast skupnega prihodka gospodarstva. Ob tem se je povečalo tudi število hitrorastočih podjetij, tako imenovanih gazel, ki prispevajo največ novih zaposlitev in so med glavnimi gonili uspešnega gospodarskega razvoja. Po vrednosti investicij na prebivalca Občina Lendava tako zaseda prvo mesto v regiji. S širitvijo in posodobitvijo obstoječe industrijske in poslovne cone Občina Lendava želi še dodatno vzpodbuditi ekonomsko aktivnost mikro, malih in srednje velikih podjetij, z namenom da le-ta ustvarijo nova delovna mesta s povečano dodano vrednostjo in konkurenčnostjo. Za to naložbo je Občina pridobila sofinancerska sredstva Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj.” so zapisali na Občini Lendava.

Direktor Pomurske gospodarske zbornice je čestital Občini, županu ter izvajalcu del za dokončanje razširitve industrijsko poslovne cone Lendava. Spomnil je, da imamo v lendavski industrijski coni dve Slovenski gazeli, dve Naj pomurski podjetji, eno najperspektivnejše podjetje regije ter druga razvojno usmerjena podjetja, ki že napovedujejo nove investicije. “Osnova za takšen razvoj pa je urejeno poslovno okolje, ki ga zagotavlja osnovna gospodarska infrastruktura v poslovno industrijskih conah,” je še dodal.

Župan Janez Magyar je ob simbolični otvoritvi nove naložbe izpostavil pomen tovrstnih vlaganj, saj je za višjo kakovost življenja v občini pomembno močno gospodarstvo. Za to se je ob tej priložnosti posebej zahvalil gospodarstvenikom, ki so v težkih časih, ne samo ohranjali delovna mesta, ampak sledili zastavljenim ciljem in svojim podjetniškim vizijam. Župan je še dodal, da imamo v Lendavi odlična podjetja, nekatera od teh že širijo svoje proizvodne kapacitete, kar nekaj pa širitev načrtuje v prihodnjih letih. Poslovno industrijska cona pa je zanimiva tudi za tuje vlagatelje, minuli petek je Občina Lendava podpisala tri prodajne pogodbe za zemljišča.

Tudi direktorja Legartisa Matjaža Hozjana veseli, da Občina vlaga v industrijsko cono in želi, da bi s tem nadaljevala. Verjame, da tovrstne investicija občini prinašajo  razvoj in nova delovna mesta.

Spomnimo: Izvajalske pogodbe z gradbenim podjetjem Legartis d.o.o. za razširitev industrijsko in poslovne cone je obsegala izgradnjo ceste s hodnikom za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Pogodbena vrednost del pa znaša 238.239,80 evrov z DDV. Za to naložbo je Občina pridobila sofinancerska sredstva Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, celotni projekt pa je vreden skoraj 320.000,00 evrov.