FOTO: Inštitut za narodnostna vprašanja: Lendavska izpostava v novih prostorih

Inštitut za narodnostna vprašanja letos praznuje 95 let obstoja. Ob tem visokem jubileju so si zaželeli in tudi načrtovali odprtje prenovljene enote v Lendavi. Omenjeni inštitut je bil v Lendavi sicer odprt leta 2005 in je deloval na Glavni ulici 124, a se je sedaj preselil v nove prostore na Kranjčevi ulici 4. Pri pridobitvi prostorov in obnovi je s finančnimi sredstvi pomagalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
“Zamisel o vzpostavitvi izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja na narodnostno mešanih območjih ob meji je zaživela že pred desetletji. Nekje od sredine devetdesetih let, ko so se začela intenzivna prizadevanja za vzpostavitev enote v Lendavi, so se ta prizadevanja še okrepila po zaposlitvi mladega raziskovalca, Attile Kovácsa,” je dejal red. prof. dr. Mitja Žagar. “Po več letih priprav smo novembra leta 2005 ob podpori tedanjega predsednika Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Tomko Györgya in ob prisotnosti predsednikov Republike Slovenije Janeza Drnovška in Madžarske Lászla Sólyoma, odprli enoto inštituta v Lendavi. Naslednji korak se je zgodil letos, ko smo se preselili na novo lokacijo, v Kranjčevo 4. S pridobitvijo novih prostororv pa je inštitut dobil novega raziskovalca, Lászla Gönca,” je dejal Attila Kovács.

“Oba obvladava tako slovenski zgodovinski kulturni jezikovni prostor kakor tudi madžarskega. To je pomembno predvsem z vidika objektivnosti, ker smo v preteklosti vedno čutili oz. menili, da so raziskave, analize vedno več ali manj enostranske. Če je prisotna ta dimenzija, torej, da so raziskovalci nekoliko v smislu širšega vidika, menimo, da je to lahko dodana vrednost tovrstnim raziskavam,” je dejal Lászlo Gönc. “Lendava je že od nekoč stičišče različnih kultur, različnih ver, različnih narodnosti. Veselim se, da ima Lendava takšno pisarno, ki z izjemnimi ljudmi delujejo na tem področju in ohranjajo ter analizirajo stanje narodnosti in jezika, kulture v našem koncu, saj je prav naš konec ta, ko je sprejemal različne kulture in gospodarstvo je bilo tisto, ki je sem privabljalo. Je poduk za bodočnost in ohranjanje analiz vseh vplivov na ljudi teh koncev, saj je prav za naše bodoče rodove pomembno, da se ohranja ta složnost, spoštovanje med narodi,” pa je dejal župan Občine Lendava, Janez Magyar.

Inštitut za narodnostna vprašanja je naslednik Manjšinskega inštituta, ki je bil kot ena prvih tovrstnih raziskovalnih institucij v svetu ustanovljen 1. februarja 1925 v Ljubljani. Ena od tradicionalnih raziskovalnih tematik Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) je preučevanje manjšin v Sloveniji in sosednjih državah, kakor tudi (med)etničnih odnosov na etnično mešanih ozemljih ob slovenski meji vzdolž celotne meje. Pri tem so v preteklosti ugotavljali, da so bili severovzhodni deli Slovenije in sosednja območja čez mejo pogosto pokrita slabše, kot bi si želeli. Prav zaradi tega je bila enota INV v Lendavi zapisana kot cilj slovenske raziskovalne in razvojne politike v Nacionalni raziskovalni in razvojni program leta 1995.