FOTO: Hrvaška naiva v svetu, Lendava 2017

Novo leto 2018 bo hrvaška naivna umetnost pričakala v Lendavi. Z razstavo v Lendavi se nadaljuje njeno potovanje po svetu, ki se je ponovno začelo leta 2013 (Marseilles), nadaljevalo pa v letih 2014 (Katowice) in 2016 (Pécs). V Lendavi se postavlja na ogled izbor iz zbirke Galerije naivne  umetnosti v Hlebinah, ki bo leta 2018 praznovala 50-letnico svojega obstoja in neprekinjenega delovanja. Razstava bo na ogled do 29. januarja 2018.
Leto 1968 pa ni bilo pomembno le za Hlebine, ampak tudi za Slovenijo oziroma za največjo slovensko galerijo, v kateri razstavljajo umetniki naivnega slikarstva. Galerija likovnih samorastnikov v Trebnju je namreč prav leta 1968 organizirala prvo kolonijo likovnih samorastnikov, na kateri je sodelovalo devet umetnikov z območja takratne Jugoslavije. Sčasoma se je kolonija razširila še na druge države širom sveta, leta 1971 pa je bila odprta omenjena galerija, ki povezuje umetnike naivnega slikarstva z vsega sveta.

Zbirka naivne umetnosti Muzeja mesta Koprivnica se ponaša z več kot 1000 eksponati avtorjev naivne umetnosti, na pričujoči razstavi pa je predstavljen reprezentativni izbor, ki bo njenim obiskovalcem ponudil vpogled v zgodovino, razvoj in današnjo perspektivo naivne umetnosti na Hrvaškem. Izbor del je podoben izboru na razstavi v Pécsu, zato povzemamo v nadaljevanju besedilo predgovora k tej razstavi.

Na začetku 20. stoletja se je svet začel drastično spreminjati. Skupaj s temi spremembami, če ne že prej, je prišlo do sprememb tudi v umetnosti. Po hudi katastrofi so umetniki začeli izgubljati upanje v civilizacijske dosežke, obrnili so se vase, prizadevali so si najti svoj notranji glas oziroma čut za spontano izražanje. Na Hrvaškem je bilo leta 1930 ustanovljeno združenje umetnikov Zemlja, ki si je prizadevalo doseči zavestno delovanje vseh družbenih slojev z namenom, da bi se zavedali svoje vloge in težili k spreminjanju socialnega statusa. Zato se je uveljavilo prepričanje, da se morata umetnost in življenje zliti v eno, menili so torej, da je potrebno živeti v skladu s svojim obdobjem in ustvarjati v njegovem duhu.