FOTO: Hortikulturno urejanje mesta se nadaljuje …

Lendavska občina je v prvih dneh letošnjega aprila pričela z urejanjem zelenih površin in dosajevanjem dreves. S tem se je pričelo uresničevanje programa urejanja hortikulture v mestu in na obrobju mesta, prve lipe stare slabih 25 let, so v sklopu tega programa tisti dan padle v Kolodvorski ulici.
S padcem 25-let starih lip v Kolodvorski ulici v prvih dneh letošnjega aprila, se je pričel izvajati program urejanja hortikulture v mestu in na obrobju mesta, s pomočjo katerega bo poskrbljeno za zamenjavo in dosajevanje dreves. Podiranje dreves je izvedel pogodbenik, javno podjetje Eko-Park Lendava, v sklopu pogodbenih del pa bo izvedena še določena nadomestna zasaditev: Nov drevored lip in grmovnic v Industrijski ulici, ureditev drevoreda Jerebik na Glavni ulici, zasaditev vrb žalujk ob Kobilijanskem potoku, v Kolodvorski ulici pa bodo zasajene okrasne hruške.

Že sicer pa je umik lip iz Kolodvorske ulice bila želja večine tamkajšnjih prebivalcev, saj so jim slednje povzročale težave, lipa pa ob tem niti ni najprimernejše ulično drevo. V teh dneh so padla še drevesa na Glavni ulici med Lendavo in Dolgo vasjo ter ob Kranjčevi ulici od Vile Hermine do novega Spara. Tudi tukaj je šlo za odstranjevanje lip, ki so povzročale tam živečim prebivalcem ne malo težav.

“S predstavniki čebelarskega društva je bilo usklajeno, da urbani deli niso primerno okolje za sajenje lip. Kljub temu se bo lipam posvetila posebna pozornost in se jih bo veliko zasadilo na obrobju urbanih površin, kjer imajo boljše pogoje za rast, čebele pa za pašo. Lipe bodo na teh odsekih nadomestile okrasne jablane,” so zapisali na lendavski Občini in dodali, da se bo v prihodnjih dneh nadaljevalo urejanje hortikulture tudi ob cesti vpadnici pri DOŠ I Lendava, ker bodo odstranjene akacije in grmovje.