FOTO: Gradnja prizidka k DOŠ I Lendava poteka po načrtih

Aktivnosti za gradnjo novega prizidka k DOŠ I Lendava so se pričele v začetku februarja 2021. Občina Lendava na svoji spletni strani objavila javno naročilo, rok za prijavo pa so imeli potencialni izvajalci vse do 24.2.2021. Najugodnejšo ponudbo je predložilo podjetje iz Ljubljane, ki je posel tudi dobilo, gradbena dela pa, kot podizvajalec, izvaja podjetje Gradbeništvo Maučec iz Gančanov, ki se je prav tako prijavilo na takratni razpis in torej ni bilo uspešno.
Predmet javnega naročila je bila gradnja dozidave – prizidka k Dvojezični osnovni šoli I Lendava, kot podaljšek severozahodnega trakta obstoječe stavbe šole na naslovu Krajčeva 44, Lendava. Na Občino Lendava je tako do 24.2.2021 prispelo šest ponudb. Najugodnejša ponudba je bila ponudba podjetja Dema plus, inženiring d.o.o. iz Ljubljane. Omenjeno podjetje bi prizidek zgradilo za 1.120.732 evra. Na javno naročilo se je prijavilo tudi podjetje Zidarstvo Maučec iz Gančanov, ki pa na razpisu ni bilo uspešno, a sedaj kljub temu kot podizvajalec izvaja gradbena dela za omenjeno ljubljansko podjetje. Mimogrede, ponudba podjetja iz Gančanov je znašala 1.335.481 evrov.

Predviden projekt dozidave bo pravokoten, dimenzij 19 x 19,70m, imel bo dve nadstropji ter mansardo. Objekt bo dostopen tudi funkcionalno oviranim osebam, saj bo zanje dostop do višjih etaž urejen s pomočjo dvigala. Pritličje bo sestavljalo veliko in malo dvorano, sanitarije, avlo s stopniščem in elektro ter stroji prostor. Prvo nadstropje bodo sestavljale štiri učilnice, sanitarije ter hodnik, mansarda pa bo namenjena štirim kabinetom, prostoru za druženje, čajna kuhinja, prostor za čistila, sanitarije, prostor za strojne naprave ter sanitarije. Objekt je primarno namenjen šoli, sekundarno pa tudi javnim dogodkom.

Glede na število novorojenih se v prihodnjih letih pričakuje povečan vpis v osnovno šolo, čemur obstoječi osrednji objekt osnovne šole na Kranjčevi 44 ne bo mogel zadostiti s prostorskega vidika. Zato se predvideva dozidava prizidka k objektu. Investicija je bila prijavljena na javni razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Kandidatura je bila uspešna. Ocenjena vrednost projekta znaša glede na izhodiščno kvadraturo okrog 1,5 milijona evrov. Ministrstvo za šolstvo bo zagotovilo kar 2/3 sredstev. Kot posebnost velja omeniti, da je prizidek projektiran tako, da bo imel samostojen vhod in samostojne priključke, kar pomeni, da bo lahko funkcioniral samostojno tudi za druge potrebe.