FOTO: Gradnja kolesarske in peš poti zaključena, dela predana v uporabo

Da je Lendava vse bolj ugoden kraj za kolesarje in kolesarjenje, pa tudi pohodov in sprehajanja željnih ljudi, pričajo v zadnjih letih uresničeni številni projekti na tem področju. Poleg že obstoječih, pa je na zadnje bila zgrajena nova kolesarska in peš pot med Slomškovim naseljem in avtobusno postajo. Dela so zaključena in bila predana v uporabo.
Občina Lendava se je ob sofinanciranju Republike Slovenije in Evropske unije iz Kohezijskega sklada lanskega septembra lotila ureditve kolesarske in pešpoti v mestu Lendava, v skupni dolžini 1.040 m in širine 4 m, urejeno pa je bilo tudi parkirišče za kolesa. Omenjena nova pot poteka med Slomškovim naseljem in avtobusno postajo, poteka pa bo po nasipu Kobiljanskega potoka.

Na območju avtobusne postaje je bilo urejeno parkirišče za kolesa s polnilnico za električna kolesa. Trasa, na kateri je urejena kolesarska in pešpot, je razdeljena na 5 odsekov, skupne dolžine 1.040 m in je bila urejena v smislu dvosmerne kolesarske steze in pešpoti s solarno razsvetljavo, urbano opremo (klopi, koši), zasaditvijo, počivališči za uporabnike in parkiriščem za kolesa. “V skladu z zakonom je po opravljenem kvalitetnem in finančnem prevzemu in primopredaji projekta župan Občine Lendava podal dovoljenje za izročitev del v neomejeno uporabo,” so sporočili iz Občine Lendava.

“Že ob sami izgradnji se je dogajalo, da so posamezni občani kljub prometni signalizaciji, ki označuje kolesarsko stezo in pešpot, uporabljali le-to za vožnjo z avtomobili. Zaradi tega so bili dodatno nameščeni konfini — premični stebrički, ki onemogočajo vožnjo z avtomobili. Ob tej priložnosti pozivam občanke in občane, da upoštevajo prometne znake in cestno prometne predpise ter ne uporabljajo površin, namenjenih pešcem in kolesarjem, za vožnjo z motornimi vozili. Omenjena kolesarska steza in pešpot v Lendavi predstavljata prvi odsek predvidenih površin za pešce in kolesarje v sklopu Celostne prometne strategije, ki so ločene od cest za motorni promet. V prihodnje je predvideno tudi podaljšanje kolesarske steze in pešpoti v smeri od Dolge vasi do razcepa za Dobrovnik in v smeri Trimlinov do “gugalnega” mostu,” so zapisali na lendavski Občini.