FOTO: Gradnja Centra za zaščito in reševanje zaenkrat poteka po načrtih

Gradnja Centra za zaščito in reševanje na Glavni ulici v Lendavi zaenkrat poteka po načrtih. Izvajalec del, lendavsko podjetje Legartis se trenutno ukvarja s temelji, za gradnjo pa so zaenkrat ugodne tudi trenutne vremenske razmere. Gasilcem se kljub temu še vedno kolca po prostorih nekdanjega podjetja Integral, a kar se tiče prejšnjega vodstva občine in prejšnjega občinskega sveta, bo to ostala le neizpolnjena želja.
V centru, ki ga bodo zgradili do maja prihodnje leto bodo pod isto streho združeni gasilci, Civilna zaščita in Rdeči križ. Pričetek gradnje so naznanili devetega novembra, pri tem pa so bili prisotni minister za obramb Karl Erjavec, poslanec DZ Ferenc Horváth, takratni župan Občine Lendava mag. Anton Balažek, generalni direktor URSZR Darko But, predsednik GZ Lendava Srečko Prendl in gasilci. Za izgradnjo omenjenega Centra za zaščito in reševanje, država posluha ni imela, gradila ga bo namreč Občina z lastnimi proračunskimi sredstvi.

Namen investicije izgradnje Centra za zaščito in reševanje je zagotavljanje požarne varnosti in ustrezne ravni zaščite in reševanja za primere naravnih in drugih nesreč ter zagotovitev prostorskih kapacitet za ustrezno in nemoteno opravljanje drugih dejavnosti (Civilna zaščita, prostovoljno gasilsko društvo in Rdeči križ) v občini Lendava. Občina Lendava si bo prizadevala za izboljšanje stanja na področju požarne varnosti v lokalni skupnosti in zagotovitvi le-te tudi v Industrijski coni Lendava, ki jo sedaj pokriva PIGE Nafta Lendava, pri čemer računa na sodelovanje gospodarskih subjektov in države (Ministrstvo za obrambo).

Gradnjo sicer zaznamuje zamuda ter številne spremembe načrtov. Projekt je vključen v Načrt razvojnih programov občine Lendava za obdobje 2018 – 2021 in je vključen v proračun občine za leto 2018 v višini 755.000,00 EUR. Del sredstev bo potrebno prenesti v letošnje leto in zagotoviti dodatna sredstva v višini 520.000,00 EUR zaradi večje vrednosti investicije od načrtovane (1.273.850,99 EUR).

Da bi lokacija nekdanjega Integrala bila boljša, je nekaj svetnikov menilo tudi na zasedanju 22. redne seje občinskega sveta Občine Lendava v minulem mandatu

Mihael Kasaš je po predstavljenem programu s strani župana Balažka spraševal o razlogih, zakaj ni bila izbrana prvotna lokacija (prostori nekdanjega podjetja Integral v Industrijski ulici), ki bi po njegovem mnenju bili boljša izbira. Kasaš je ob tem poudaril, da sicer investicijo podpira, saj je ta nujno potrebna, a je ob tem mnenja, da trenutna lokacija ni najbolj optimalna. Župan Balažek je odgovoril, da bi prvotna lokacija projekt bistveno podražila, s čimer pa se nekateri niso strinjali.

Lendavsko prostovoljno gasilsko društvo je eno izmed najstarejših v državi. Ustanovljeno je bilo 17.05.1873, ko je odvetnik dr. Mihály Hajós dal pobudo za ustanovitev gasilskega društva.