FOTO: Dva oltarja iz cerkve Sv. Katarine gresta na popolno restavriranje

Celotna obnova temeljitega restavracijskega posega na obeh stranskih oltarjih -svetega Antona in svetega Križa z Božjim grobom ter sanacije ometov in prostora, kjer oltarja stojita, je ocenjena na okvirnih 68 tisoč evrov. Lendavska župnijska cerkev Sv. Katarine bo brez oltarjev tako dobro leto.
“Naši predniki so nam zapustili prečudovito svetišče – to je naša cerkev. Poklicani smo, da skrbimo tudi za njeno zunanjo urejenost – da je vzdrževana in ne zanemarjena. Zunanja urejenost pač samo priča o notranji urejenosti – dobrih namenih, pripravljenosti za dobro delo, čutu odgovornosti do nalog in stvari, ki so nam zaupane, do bližnjih, okolja … In tudi do Boga. S pomočjo donatorja in razpisov se podajamo na pot enoletne obnove (restavracije) dveh stranskih oltarjev,” je za naš spletni portal zapisal Martin Dolamič Konrad, lendavski župnik.

Celotna obnova temeljitega restavracijskega posega na obeh stranskih oltarjih -svetega Antona in svetega Križa z Božjim grobom ter sanacije ometov in prostora, kjer oltarja stojita, je ocenjena na okvirnih 68 tisoč evrov. “Del sredstev, potrebnih za poseg, že imamo zagotovljenih (delno tudi že prejetih), in sicer: Vrednost obnove oltarja svetega Antona Padovanskega se je zavezal v celoti poravnati gospod Jožef Magyar. Pred nekaj meseci smo s posebnim dopisom zaprosili za pomoč tudi Občino Lendava, vendar še čakamo na njihov odgovor. Delno kritje stroškov restavriranja oltarja svetega Križa z Božjim grobom krije Pomurska Madžarska samoupravna narodna skupnost, na razpisu Emberi erőforrás támogatáskezelő, ki je posebej namenjen župnijam, tudi dvojezičnim, smo že prejeli za ta namen dobrih 23 tisoč evrov,” je še dodal župnik, Dolamič Konrad.

Razliko bodo skušali zbirati verniki z namensko nabirko, ki bo v soboto, 10. novembra 2018. “Poleg tega ste vsi pa ste tisti, ki bi želeli darovati večjo vsoto (200€ ali več), vabljeni k posebni donaciji za obnovo oltarja svetega Križa in Božjega groba. Vašo donacijo bomo posebej obeležili in vaše ime kot večjega dobrotnika zapisali z imenom in priimkom v oltarno mizo,” je zaključil lendavski župnik.