FOTO: Društvo “Zarja” opravilo redno letno skupščino

Društvo “Zarja” Lendava je v minulih dneh opravilo 9.  letno skupščino. Tokrat je skupščina bila formalnega pomena, poudarek pa je bil na svečani proslavitvi 45. let delovanja KZA (kluba zdravljenih alkoholikov) Lendava, ki deluje pod okriljem ZD Lendava.
Ker je šlo za svečano obeleževanje 45. letnega delovanja KZA so se svečanosti udeležili predstavniki: občine Lendava, VDC enota v Lendavi, PP Lendava, RK Lendava ter PB Ormož-oddelka za bolezni odvisnosti, številni gostje sorodnih klubov in društev: Nova pot-Radenci, Obiteljski klub-Varaždin, KLA Mate Golubič iz Čakovca, Povratak iz Murskega Središča, Hrabrost iz Varaždina,  Kunagora iz Pregrade in KLA Videž iz Huma na Sutli.

Predsednik društva Božo Pongrac je v letnem poročilu o minulem delu opisal vse aktivnosti društva in izpostavil pomembnost delovanja predvsem v lokalnem okolju, kjer so s svojim vztrajnim delom dokazali, da človek  bol kvalitetno živi brez alkohola. V društvu so predvsem ponosni na to, da se število uporabnikov vsako leto počasi a vztrajno povečuje in da zdravljenec, ki uspe premagati prvo leto abstinence, ostane. Izpostavil je tudi novost, da so sprejeli osebe, ki jim je s strani sodišča bil izrečen ukrep obveznega zdravljenja bolezni odvisnosti od alkohola in po končanem bolnišničnem zdravljenju nadaljujejo psihosocialno rehabilitacijo v društvu. Članstvo pa je najbolj ponosno na dejstvo, da so s svojimi aktivnostmi postali prepoznavni v lokalnem okolju in zelo spoštujejo svoje osebne dosežke-živeti brez alkohola.

Tudi za letos so v društvu zastavili ambiciozen načrt, saj se zelo dobro zavedajo, kako težko je premagovati stereotipe glede zlorabe alkoholnih pijač in veliko toleranco družbe do tega problema.

Drugi svečani del je bil posvečen 45. letnemu delovanja KZA. Terapevt Franjo Kolarič je orisal zgodovino kluba in poudaril, da je osnovna dejavnosti vedno bila psihosocialna rehabilitacija zdravljenca in njegove družine. 

Sledil je osebno čustven del, ko so vsi trije terapevti kluba: Franjo Kolarič, Katarina Šömen in Marija Horvat, zdravljencem podelili priznanja za abstinenco in sicer abstinentom ob enega leta do zdravljenca, ki abstinira že 40 let. Torej niso pozabili ljudi, ki so prenehali obiskovati terapevtsko skupino, živijo pa brez alkohola.

Še posebej svečan je bil trenutek, ko so člani društva Zarja pred navzoče povabili Katarino Šömen, ki je kot terapevtka aktivna v KZA Lendava od njenega nastanka oz. je ena od neposrednih ustanoviteljev in ji izročili spominsko zahvalo. S svojim delom pa bo še vsekakor nadaljevala.

Pred začetkom skupščine so s svojim nastopom člani folklorne skupine VDC enote Lendava navdušili navzoče. Po skupščini pa se druženje nadaljevalo ob harmoniki in plesu.

FOTO: Leo Roudi