FOTO: Društvo za pomoč v stiski ZARJA Lendava opravilo redno letno skupščino

Društvo za pomoč v stiski ZARJA Lendava je v Ribiškem domu v Lendavi opravilo že osmo redno letno skupščino društva. Skupščina je med drugim bila tudi volilna. Poglejmo podrobneje …

Božo Pongrac, predsednik društva: “Delovanje društva je predvsem usmerjeno za pomoč pri rehabilitaciji zdravljencev odvisnosti od alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi in njihovih družinah. Vendar aktivnosti društva niso usmerjena le na posameznika, ki se odloči za novo življenje brez alkohola, temveč ima zastavljen cilj in namen delovanja širše v lokalnem okolju na področju preventivnih dejavnosti in ozaveščanju ljudi glede škodljivosti prekomernega pitja in zlorabe alkohola. Da je društvo na tem področju precej uspešno so predstavili v poročilu o delu  v letu 2015. V vseh okoljih se o problematiki alkoholizma govori in razpravlja nekako na prikrit način, v družbi  je vse polno stereotipov. Vemo, da je prekomerno uživanje alkoholnih pijač škodljivo in povzroča nešteto težav, zdravstvenih in materialnih za celotno družbo. A ko se ta bolezen dotakne koga od nas, skušamo to čim dalj časa prikrivati, opravičevati in celo zanikati. Kako spremeniti odnos družbe, predvsem bližji lokalni skupnosti do tovrstne tematike, je bilo v preteklem letu poglavitna naloga članstva, na skupščini pa so bili vsi soglasni, da so naredili veliko. Upravičeno so lahko ponosni na to, da so skozi vse aktivnosti danes prepoznavni v okolju, vzpostavljena je celotna mreža sodelovanja: ZD Lendava, Oddelki za zdravljenje bolezni odvisnosti UKC Maribor in PB Ormož, občini Lendava in Turnišče, CSD, VDC-enota v Lendavi, DOŠ I in DOŠ II, župnišče, Dom starejših, podjetja in drugimi društvi ter organizacijami. V kolikor nekoč nekdo ni upal povedati, da obiskuje KZA ( klub zdravljenih alkoholikov), članstvo sedanjega društva in KZA Lendava, skozi  medije javno in ponosno govori o sebi in težavah alkoholizma.”

Kot je že povedal Pongrac, so postali trdna druščina, odločena pomagati vsem, ki so pomoči potrebnim, so dobili potrditev na minuli skupščini na katerih je bilo poleg članstva navzočih še 55 povabljenih gostov.

Skupščine so se tako udeležili predstavniki občine Lendava, DOŠ II, PP Lendava, VDC Lendava, PB Ormož, Zveze KZA R Slovenije, klubov in društev, ki se ukvarjajo s enako problematiko iz območja celotne Slovenije in štirih klubov iz sosednje R. Hrvaške ter medijev. Polna dvorana nasmejanih in vedrih obrazov je trden dokaz, da se brez alkohola lahko živi, še kako lepo.

Na skupščini so izvolili novo vodstvo društva. Dosedanji predsednik g. Božo Pongrac je bil ponovno potrjen in izvoljen za predsednika za obdobje nadaljnjih štirih let.

[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/113431614612884969612/albumid/6288499323167089073?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]

FOTO: Leo Roudi