FOTO: Dorisz Farics ostaja za krmilom čentibskih vinogradnikov

Minuli petek je Društvo vinogradnikov Čentiba v dvorani vaškega doma v Čentibi organiziralo svoj 30. občni zbor. Udeležil se ga je tudi župan Občine Lendava, Janez Magyar in Dr. Hancsók Szabolcs, predstavnik Agrarnega ministrstva iz Budimpešte, katerega partner iz Slovenije je Društvo vinogradnikov Čentiba.
Pred samim občnim zborom omenjenega vinogradniškega društva je prisotnim mladi strokovnjak vinogradništva in vinarstva Alen Felső držal predavanje o muhastem letniku 2019. Po predavanju je volilno predsedstvo v sestavi Alen Felső-predsednik, ter člana Miroslav Sankovič in Ladislav Trojak nadaljevala občni zbor, ki je letos bil volilne narave.

Sledila so poročila predsednika, blagajnika, nadzornega odbora in častnega razsodišča, ter razprava po podanih poročilih. Dorisz Farics predsednica društva, je slikovno predstavila delo v letu 2019, pri čemer se ti lahko pohvalijo s 67 dogodki. Sledilo je blagajniško poročilo iz katerega je razvidno, da je društvo v preteklem letu poslovalo zelo dobro, saj so imeli na razpolago 48.083,74 evrov, leto pa zaključili s 19.173,09 evri. Nadzorni odbor po pregledu stanja ni ugotovil nepravilnosti in pohvalil delo v društvu. Časno razsodišče je prav tako pohvalilo aktivnost članov društva in predlagalo tri člane društva, ki bodo letos aprila prejeli pohvale za delo v društvu. To bodo: Ladislav Nagy, Stanko Ivanič in Tibor Fordan.

Poročilom je sledil letni plan dela in finančni načrt aktivnosti v letu 2020. Predsednica je naštela 56 dogodkov na katerih se bo pojavilo tudi Društvo vinogradnikov Čentiba, pri čemer ta ne izključuje še več vabil. Finančni načrt za že poznane aktivnosti presega 15 tisoč evrov, nekaj denarja pa bodo vložili tudi v obnovo prostorov stare šole, ter nabavili nekaj osnovnih sredstev. Vsa poročila in letni načrt dela, ter finančni plan za letošnje leto so prisotni člani soglasno sprejeli.

Sledile so volitve novega predsednika društva, članov nadzornega odbora in častnega razsodišča. Kot edino kandidatko za mesto predsednika so člani z enim vzdržanim glasom potrdili Dorisz Farics, ki bo naslednja 4 leta vnovič vodila društvo. Člani Nadzornega odbora so postali Tibor Fordan-predsednik, Stanislav Horvat-član in Štefan Kiraly-član, Častno razsodišče pa v naslednjih štirih leti delovalo v sestavi Kuprivec Jože-predsednik, Miroslav Sankovič-član in Alen Felső-član.

Na zboru so se društvu pridružili štirje novi člani, tako šteje društvo 121 članov. Župan Janez Magyar je pohvalil delo društva, predsednica pa se je županu zahvalila za prostore stare čentibske šole, v katerih bo društvo imelo svoje skladišče. Predsednica je poudarila, da so za letošnje leto vložili prijave na razpise za sredstva v madžarski Sklad Bethlen Gábor, na Agrarno ministrstvo na Madžarsko, na Občino Lendava in k Zavodu za Kulturo Madžarske Narodnosti.

Letos aprila bodo člani Društva vinogradnikov Čentiba praznovali 30. obletnico obstoja društva, katerega praznovanje bodo organizirali 26.4.2020. Društvo pa vabi vse vinogradnike, da se letos marca udeležijo društvenega ocenjevanja vin. Vzorce bodo pobirali 16.3.2020 ob 16. do 19. ure, podelitev diplom pa bo na praznik društva, konec aprila.