FOTO: Delavnica ozaveščanja v romskih naseljih tudi v romskem naselju v Dolgi vasi

V okviru projekta Romski prostori, RIS Dvorec Rakičan v sodelovanju z Zavodom za pomoč dijakom ranljivih skupin Cankova, v različnih romskih naseljih izvaja delavnice ozaveščanja. Ena takih se je včeraj odvila tudi v romskem naselju v Dolgi vasi.
Projekt v celoti temelji na potrebah, ki izhajajo iz Strategije razvoja romske skupnosti v Pomurju do leta 2020. Bivalne razmere so eno izmed ključnih področij za zagotavljanje kakovostnega življenja Romov v Pomurju. Med ključne usmeritve pa spada aktivno sodelovanje Romov pri urejanju različnih vidikov bivalnih razmer, z vidika ozaveščanja in izobraževanja. Glede na Strategijo so izbrana romska naselja s posebno bivanjsko problematiko.

Namen projekta je promocija in ozaveščanje pomurskih romskih otrok in mladih ter širše javnosti in širše strokovne javnosti o problematiki in nevarnostih neurejenih bivalnih in razmer, gradnjah, pomenu prostora kot skupni vrednoti ter pomenu odgovornega in racionalnega vedenja v prostoru, znotraj romskih naselij in širše.

Delavnice se izvajajo v romskih naseljih v Kraščih, na Kuzmi, v Dolgi vasi, v Beltincih, v Turnišču in v Dokležovju. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor.