FOTO: Brežina zavarovana, Center za zaščito in reševanje končno varen

Gradbeno podjetje Pavčnik je včeraj zaključilo dela za zavarovanje nevarne brežine za objektom in sicer na način mreženja, tako, da bi se gasilci in drugi uporabniki objekta lahko vanj začeli naseljevati avgusta ali najpozneje v začetku septembra.
Občina Lendava si že od otvoritve Centra za zaščito in reševanje prizadeva, da bi lahko gasilstvo, civilna zaščita in humanitarne organizacije čim prej začele delovati v novih prostorih. Obljubljenih finančnih sredstev za nabavo opreme s strani Ministrstva za obrambo Občina Lendava ni prejela, zato je to postavko uvrstila v proračunu za 2020.

Da je objekt potrebno zavarovati s podpornim zidom ali z mrežo, je bilo sedanje občinsko vodstvo obveščeno šele po pridobitvi uporabnega dovoljenja in otvoritvi objekta. Naročeno je bilo geomehansko poročilo, iz katerega je izhajalo, da je bil objekt potencialno nevaren za uporabo.

Včeraj je podjetje Pavčnik zaključilo s sanacijo zaledne brežine, ki je sedaj zavarovana, objekt pa varen za uporabo. To so uredili z 3D-polipropilensko mrežo, sidrano z geomehanskimi sidri ter z brizganjem biotorkreta in z zasaditvijo plezalk. “Po dobavi manjkajoče opreme in izvedbi razvoda za polnilna mesta za gasilska vozila bodo lahko gasilci, civilna zaščita in Območno združenje Rdečega križa začeli uporabljati nove prostore; to bo predvidoma konec avgusta oziroma v začetku septembra,” so sporočili iz Občine Lendava.

Mreženje plazovitega območja je Občino Lendava stalo 33 tisočakov, kar je bistveno manj kot prvotni načrt, podporni zid.

FOTO: Tomaž Galič