FOTO: 9. seminar in delavnica iz varstva gozdov v Lendavi

V Lendavi, natančneje v restavraciji Term Lendava, se je odvil 9. seminar in delavnica iz varstva gozdov. Dogodek sta organizirala Gozdarski inštitut Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, seminar in delavnica pa sta potekali v sklopu osmih točk.
V organizaciji Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije je v restavraciji Term Lendava potekal seminar z delavnico na temo varstva gozdov. Na njem so bila predstavljena tudi spoznanja o tujerodnih vrstah, ki ogrožajo slovenske gozdove. Seminar in delavnica sta bila sestavljena iz osmih točk, pri katerih so sodelovali različni strokovnjaki, predavatelji.

Delavnice so bile namenjene (največ) petim strokovnim delavcem Zavoda za gozdove Slovenije, ter drugim sodelujočim in vabljenim institucijam. Prisotni so se strinjali, da je gozd naše največje naravno bogastvo. Predstavlja del naše naravne in kulturne dediščine ter identitete slovenske krajine. Pomembno prispeva k prepoznavnosti Slovenije v svetu, s svojo ohranjenostjo pa kaže na naš trajnostni odnos do narave in življenjskega okolja. Gozd daje izjemno veliko.

V začetku so prisotni lahko prisluhnili dr. Andreji Kavčič iz Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je predstavila nove, tujerodne vrste žuželk, ki so potencialno škodljive za slovenske gozdove. Za tem je sledilo predavanje o pojavih tujerodnih in namnožitve škodljivih domorodnih žuželk v zadnjih letih v gozdovih Slovenije, pred odmorom pa so prisotni lahko prisluhnili še o lubadarjih.

Za tem so bili prisotni seznanjeni s kostanjevim bakterijskim skorjemorjem (Pseudomonas syringae pv. aesculi) in brestovo rumenico (Candidatus phytoplasma ulmi) ter njunim pomen za gozdarstvo. Na vrsti je bilo predavanje o Fitoftorih, štorovkah, jesenovem ožigu – izbrana nova spoznanja. Pred kosilom in diskusijo sta sledila še dva predavanja o javorovem raku – ozaveščanje o bolezni (projekt LIFE ARTEMIS) in o problemih z jesenovim ožigom (Hymenoscyphus fraxineus) in jelševo sušico (Phytophtora alni).

Prav javorjovega raka, jelševo sušico in štorovke so si prisotni lahko ogledali v Črnem logu in v Murski Šumi.