FOTO: 2. LindArt junior

Galerija-Muzej Lendava tudi letos organizira likovno delavnico Lindart Junior. Iniciativa zavoda je da spodbudi razvoj kreativnega razmišljanja pri najmlajših. Namen delavnice je tudi iskanje mladih likovnih talentov, spodbujanje in formiranje nove, mlade generacije umetnikov v občini Lendava.
Pri projektu sodelujejo likovni pedagogi, umetniki (Endre Göntér, Cvetka Hojnik, Marika Danč Roth, Sabina Šinko, Dubravko Baumgartner) in umetnostni zgodovinar Atilla Pisnjak. Učenci bodo na delavnicah spoznavali slikarsko-grafične tehnike in likovna dela Marca Chagalla.