Fitnes center Turnišče: Gradbena dela so se že pričela

Konec meseca januarja so se pričela gradbena dela na projektu “Fitnes center Turnišče,” I. faza. Gradbena dela potekajo v zgradbi bivših poslovnih prostorov Rodovite. Izvedla se bo rekonstrukcija objekta v spodnjem delu in prilagoditev prostora za potrebe fitnesa. Urejen bo tudi nov dostop do objekta.
Na podlagi javnega naročila je za izvedbo gradbenih del bilo izbrano podjetje Zidarstvo Maučec d.o.o. iz gančanov, kot najugodnejši ponudnik. Vrednost projekta I. faze znaša 141.962,63 evrov. “Dela se bodo izvajala dva meseca. V tem času bo prehod skozi dvorišče tamkajšnje Rodovite onemogočen. Vhod do posameznih delov objekta je dopusten le s strani trgovine Jager,” so sporočili iz Občine Turnišče. Projekt obsega gradnjo fitnes centra v naselju Turnišče s pripadajočo prometno in deloma interno komunalno ureditvijo. Dvorana za fitnes bo merila okrog 260 kvadratnih metrov.

V II. fazi, torej po zagonu in uporabi fitnesa, se bo izvedla prizidava za namen lokala točenja pijač, mansardni prostor pa bo namenjen za skladiščenje fitnes opreme. Investitor želi premestiti obstoječo opremo fitnesa v omenjeni novi objekt, saj bo šlo za veliko primernejši objekt ob obstoječega, predvsem pa bo ta sodobnejši. Izvajalec trenutno izvaja manjša rušitvena dela.