Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, s področja sadjarstva in dopolnilnih dejavnosti

V prihodnjih dneh bodo objavljeni odloki, ki se bodo nanašali na izpad dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19. Ti bodo urejali finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v proizvodnji vina, finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk in finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka nosilcem dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Tokrat si lahko oddahnejo vinogradniki, sadjarji in nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Kot so sporočili iz murskosoboške enote Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, bodo v prihodnjih dneh objavljeni odloki, ki se bodo nanašali na izpad dohodka v proizvodnji vina, v sadjarstvu in na področju dopolnilnih dejavnosti zaradi drugega vala epidemije COVID-19. Do podpore bodo upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev (vinarji/sadjarji), ki bodo izpolnjevali pogoje iz odlokov in ne bodo v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju, podjetja ne bodo smela biti v drugih težavah, vsi prosilci pa bodo morali imeti poravnane vse obveznosti do države (tudi davčne) v višini ki presega 50 evrov.

Do podpore bodo upravičeni vlagatelji oz. nosilci dopolnilnih dejavnosti, ki bodo izpolnjevali pogoje iz odloka in ne bodo insolventni, ki imajo odprt transakcijski račun in, ki imajo poravnane vse obveznosti do države (tudi davčne). Upravičencu, ki je uveljavljal izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, se finančno nadomestilo po tem odloku zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek, razen če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku.

Vinogradniki bodo prejeli finančno nadomestilo v obliki pavšala na hektar vinograda, v katerem upravičenec prideluje grozdje za vino, upoštevali pa bodo še, da je upravičenec na dan 31. december 2020 imel v register prijavljenih vsaj 4.000 litrov vina letnika 2020 in da je imel v register prijavljene zaloge vina za leto 2020, če je v skladu s predpisom, ki ureja register, zavezan za prijavo zalog. Agencija bo nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka poslala informativno odločbo v skladu z 59. členom Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. Ne glede na določbe, najvišja skupna višina finančnega nadomestila na upravičenca, izplačana po tem odloku, ne sme presegati 20.000 eurov.