Finančno bodo podprli osnovnošolce in dijake, ki se bodo madžarščine učili na ravni materinščine

Na zadnji, 10. redni seji Sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava so med drugim obravnavali in hkrati podprli projekt z naslovom Madžarsko v Prekmurju, v sklopu katerega bi z enkratnim finančnim zneskom podprli vse tiste učence in dijake, ki se bodo učili madžarski jezik v šolskem letu 2020/2021 na ravni materinščine.
Vodstvo Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) je skupaj z Društvom pedagoških delavcev dvojezičnih šol in vrtcev Prekmurja na pobudo Odbora za šolstvo pred dobrim mesecem dni pripravilo smernice, na podlagi katerih bi lahko podpirali učence in dijake, ki se madžarščino učijo kot materinščino, o čemer smo sicer že poročali. Za izvedbo programa, o katerem je bilo v preteklosti že večkrat govora, je predsednik Sveta PMSNS Ferenc Horváth prosil občinske madžarske samoupravne narodne skupnosti in zavode madžarske skupnosti za sodelovanje, za namenitev 1% svojega letnega proračuna za program, saj programa ena institucija sama ne more izvesti.

Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine Lendava projekt že podprla

Svet Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Lendava je na svoji minuli, 10. redni seji, ki se je odvila na lavni ulici 124, omenjeni projekt z naslovom Madžarsko v Prekmurju, podprla. Finančno bodo podprli torej vse tiste osnovnošolce in dijake, ki se bodo učili madžarski jezik v šolskem letu 2020/2021 na ravni materinščine in sicer v osnovni šoli v prvem, četrtem in devetem razredu ter dijake, ki bodo za maturitetni predmet izbrali madžarski jezik. Ob tem projekt veleva, da bodo podprli tudi tiste dijake, ki se bodo madžarski jezik učili fakultativno. Finančna podpora, gre torej za enkratni znesek, bi znašala med 200 in 300 evri. Urad za narodnosti RS ne vidi ovire za porabo proračunskih sredstev za ta namen.