Ferenc Horváth v državnem zboru opozoril na (zapleteno) pravico bolnikov do reševalnega prevoza

Na predvčerajšnji, 62. izredni seji Državnega zbora, kjer smo med drugim dobili novega (18.) ministra za zdravje, to je postal Janez Poklukar, je Ferenc Horváth narodnostni poslanec opozoril na (zapleteno) pravico bolnikov do reševalnega prevoza ter omenil, da bi pripadniki manjšinskega naroda v Prekmurju v Splošni bolnišnici Murska Sobota komunicirali v svojem maternem jeziku.
Način uveljavljanje pravice do prevozov z reševalnimi in drugimi vozili

Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V tem primeru osebni zdravnik izda ustrezno listino (Nalog za prevoz). “Pričakujemo, da bo Ministrstvo za zdravje končno uslišalo prošnje pomurskih in drugih bolnikov, ter to pravico jasno zapisalo v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. S sedanjo zakonodajo smo namreč tisti, ki živimo na podeželju, oddaljeni od zdravstvenih centrov prikrajšani. Zato mnogim, predvsem starejšim ni omogočena primerna zdravstvena oskrba, kar v 21. stoletju v Sloveniji ne bi smeli dovoliti,” je dejal. Kot je še pripomnil za naš spletni portal preko telefona, so to spremembo skušali doseči že dlje časa, a neuspešno. Po njegovem mnenju je trenutni sistem, ko potrebo po prevozu oceni zdravnik, če tudi oseba nima možnosti drugega ali javnega prevoza, nepravičen.

Pripadniki manjšinskega naroda v Prekmurju naj bi tudi Splošni bolnišnici Murska Sobota komunicirali v svojem maternem jeziku

“V Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti si prizadevamo, da pripadniki avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti pri uveljavljanju vseh zdravstvenih storitev v zdravstvenih ustanovah na območjih občin, v katerih živita avtohtoni narodni skupnosti in v Splošni bolnišnici Murska Sobota, ki sicer leži izven narodnostno mešanega območja, a prebivalci narodnostno mešanega ozemlja nanjo gravitirajo, da lahko uporabljajo svoj materin jezik. Pri tem pričakujemo podporo novega ministra, da bo pripadnikom obeh avtohtonih narodnih skupnosti ta pravica zagotovljena,” je še dejal Horváth.