Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje DAVID bo imelo sedež v Cankovi

Vlada RS je na minuli redni seji izdala odločbo, s katero se Občini Cankova odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, “Evropska mikroregija David, združenje članic z omejeno odgovornostjo,” s sedežem v Cankovi.
V okviru ureditve čezmejnega sodelovanja samoupravnih lokalnih skupnosti v državah članicah EU država članica na podlagi vloge občini ali lokalnemu organu z odločbo odobri sodelovanje pri ustanovitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje. Gre za samostojno pravno osebo, ki s ciljem pospeševanja čezmejnega sodelovanja in uresničevanja kohezijske politike EU združuje samoupravne lokalne skupnosti iz dveh ali več držav članic EU in izvaja skupne aktivnosti.

V upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da Občina Cankova izpolnjuje vse z uredbama predpisane pogoje, zato ji Vlada RS z odločbo odobri sodelovanje pri ustanovitvi v EZTS EMR DAVID s sedežem v Sloveniji. Odločba vlade ne prejudicira programskih in finančnih odločitev glede Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS).

Gre za prvi EZTS, ki bo imel sedež v naši državi. Ustanovljen bo kot javni zavod, za ustanovitveni akt se šteje konvencija EZTS, status pravne osebe javnega prava pa bo pridobil z vpisom v sodni register.