Evropska sredstva za kolesarske poti v občinah Beltinci in Črenšovci

Po prejetih evropskih sredstvih za ureditev obrtne cone v Turnišču ter za razširitev industrijske cone v Lendavi, bodo ta romala tudi v Črenšovce in Beltince. Namenska evropska sredstva bosta občini lahko porabili za gradnjo kolesarskih poti.
V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt “Južna kolesarska povezava v občini Beltinci in Črenšovci.” Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša slabih 1,1 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 550 tisoč evrov. Z naložbo bodo vzpostavljene racionalne, varne in udobne kolesarske povezave v občini Beltinci in občini Črenšovci, med naselji obeh občin ter povezave z regijskim središčem. V ta namen bodo urejeni posamezni odseki kolesarskih poti v obeh občinah, in sicer v občini Beltinci v dolžini 4,6 kilometra ter v občini Črenšovci v dolžini dobrega kilometra. Prebivalcem omenjenih občin bo tako omogočena varna vožnja s kolesom tudi na kratkih dnevnih poteh.

“V Občini Črenšovci je s tem odobrena investicija v izgradnjo kolesarske steze v naselju Gornja Bistrica od Okrepčevalnice Zarja do naselja Melinci v dolžini 1026 m. V proračunu za leto 2021 smo za namen izgradnje te poti rezervirali sredstva v višini 250.000 EUR. Viri financiranja projekta, ki se bo v tem letu izvajal, so naslednji: Ministrstvo za infrastrukturo prispeva 23.200 EUR, iz proračuna EU bomo prejeli 93.130,00, Občina Črenšovci bo zagotovila 133.670,00 EUR. V letih 2019 in 2020 je Občina Črenšovci za pripravo investicijske dokumentacije ter revizijo projekta že porabila 7.220,00 EUR lastnih proračunskih sredstev. Veseli smo, da so sredstva odobrena in da lahko nadaljujemo investicijske aktivnosti, saj je izgradnja te kolesarske poti pomembna predvsem z vidika prometne varnosti. Promet se je skozi Gornjo Bistrico zaradi vožnje hrvaških dnevnih migrantov v Avstrijo v zadnjih letih zelo povečal. Tako bomo z izgradnjo omenjene poti izboljšali varnost kolesarjev in tudi pogoje za kolesarjenje v turističnem smislu, saj bo kolesarska pot povezana s potjo v občino Beltinci,” je sporočila Vera Markoja, županja Občine Črenšovci.

Župan občine Beltinci Marko Virag je ob tem povedal: “Razvojno povezovanje med občinami in regijami je edina prava razvojna pot. Zato sem izjemno vesel, da smo bili skupaj uspešni in bomo z izvedbo projekta pridobili pomembno infrastrukturo za vse naše občane in vse, ki nas obiščejo s kolesi. Hvala občini Črenšovci in vsem, ki sodelujejo pri tem projektu, da bo uspešno izveden.”

Občini investitorki že vrsto let izvajata intenzivni investicijski cikel, katerega cilj je zagotoviti ustrezen življenjski standard občankam in občanom v vseh naseljih občin. Ta cikel nadaljujeta tudi v letu 2021 in nadaljnjih letih. Navedeno dokazuje tudi razvojno naravnan proračun občin, ki v načrtu razvojnih programov opredeljuje številne pomembne in potrebne investicije občine, med njimi tudi izgradnjo zaključene kolesarske povezave med občinama investitorkama.

Ocenjena vrednost investicije je 1.075.354,92 EUR. Višina upravičenih stroškov znaša 881.438,46 EUR, preostali stroški znašajo 193.916,46 EUR. Investicija je sofinancirana, kot pomemben regijski projekt. Občini sta za ta namen pridobila subvencijo s strani države in EU, in sicer Nepovratna finančna spodbuda v višini 543.180,67 EUR EU sredstev in 135.795,16 EUR nacionalnih sredstev.

Kolesarska povezava na območju občine Beltinci bo potekala od naselja Dokležovje, do naselja Ižakovci, nadalje od naselja Ižakovci do naselja Melinci in od naselja Melinci do meje z k.o. Gornja Bistrica. Kolesarska povezava na območju občin Črenšovci bo potekala od meje s k.o. Melinci skozi naselje Gornja Bistrica do naselja Srednja Bistrica.

“Z izgradnjo nove povezave s kolesarsko potjo se zasleduje cilj po zagotovitvi pogojev za varno dnevno mobilnost in s tem omogočanje povezave med kraji ne samo znotraj enega kraja temveč dveh občin in povezanosti širšega območja. Namen izgradnje kolesarske povezave je vzpostavitev kolesarskega omrežja v obeh občinah in zagotoviti boljšo prometno varnost kolesarjev in pešcev, kot to izhaja iz poročila o preverjanju varnosti v prometu. Prav tako bo dodatna infrastruktura prispevala k razvoju kolesarskega turizma, ki je iz leta v leto vedno bolj priljubljen v Pomurju in celotni Sloveniji. Prav tako bo projekt uresničil zastavljene cilje v okviru Celostne prometne strategije Občine Beltinci, Optimalno izkoriščanje potencialov kolesarjenja.

Naložba izkazuje zelo pozitiven učinek na gospodarski in družbeni razvoj območja z glavnim centrom Beltinci. Naložba ima vpliv na vse skupine prebivalstva območja: otroke, mlade, ženske, starostnike, invalide, društva, kolesarje in interesne skupine. Glavni cilj naložbe je vzpostaviti racionalne, varne in udobne kolesarske povezave v Občini Beltinci in Občini Črenšovci, med naselji obeh občin ter povezave z regijskim središčem,” so sporočili iz Občine Beltinci.