EPK: Vlada bo podprla posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture

Vlada bo ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 in ob pripravi proračunov za leta 2022 do leta 2026 za posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 načrtovala sredstva v višini 10 milijonov EUR.
Naziv Evropska prestolnica kulture (v nadaljevanju EPK) ima lahko številne potencialne koristi za vsa mesta, ki kandidirajo na razpisu, ne glede na to ali je njihova kandidatura uspešna ali ne. Od leta 2007 so naziv EPK prejeli zelo različni tipi mest, vključno z glavnimi mesti (Luksemburg, Vilna, Talin…), velikimi nekdanjimi industrijskimi središči (Liverpool, Essen für die Ruhr…) ali manjšimi mesti (Sibiu, Linz, Pécs, Maribor, Košice). Ena od glavnih izkušenj EPK je brez dvoma ta, da so vse EPK različne, kar odseva evropsko kulturno raznolikost.

Rezultati so v prvi vrsti kulturni: z naslovom EPK se kulturna dejavnost v mestu poveča, doseže se nova publika in pogled na kulturne izvajalce postane bolj mednaroden, s čimer le ti izboljšajo svoje veščine in profesionalnost. Glavne gospodarske koristi vključujejo povečanje turizma, regeneracijo in urbani razvoj, učinke na druge sektorje in večjo pozornost mesta na mednarodni ravni. Naprimer: ocenjuje se, da je vsak evro javnega denarja, vloženega v Mons 2015 (Belgija), ustvaril med 5,5 in 6 EUR za lokalno gospodarstvo. Poleg zgoraj omenjenih takojšnjih rezultatov je EPK tudi proces dolgoročnih sprememb za mesto, njegovo podobo, kulturni sektor in državljane, pri čemer se pričakuje, da bodo te spremembe imele pozitivne učinke še več let po tem, ko se dogodek dejansko odvije.

Upoštevajoč številne pozitivne kulturne, gospodarske in socialne učinke preteklih skrbno načrtovanih projektov Evropskih prestolnic kulture, bo vlada podprla posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 v višini 10 milijonov EUR.

Z namenom centralnega spremljanja projekta EPK 2025 bo vlada na podlagi predloga Ministrstva za kulturo sprejela sklep o ustanovi Medresorske delovne skupine za zagotavljanje strokovne podpore pri pripravi in izvedbi projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji.

Mesta lahko svoje vloge za kandidaturo oddajo do 31. 12. 2019, imenovanje EPK 2025 v Sloveniji bo predvidoma izvedeno konca leta 2020.