Epidemija ustavila gradnjo. Poglejmo, kaj je bilo do sedaj že storjenega

Ob Dvojezični srednji šoli bodo zgrajena parkirišča za avtobuse, invalide in osebne avtomobile. Zaradi razglašene epidemije ob pojavu koronavirusa je gradnja parkirišča pri Dvojezični srednji šoli Lendava trenutno ustavljena, tako sledi, da objekt ne bo odprt v pomladnem roku.
Naročnik oz. investitor del je Občina Lendava. Predmet projekta je torej ureditev parkirišča v starem mestnem jedru in sicer ob občinski lokalni cesti, ki vodi do Dvojezične srednje šole Lendava. Dela obsegajo ureditev parkirišč za avtobuse, za invalide in osebna vozila. Urejeno bo še odvodnjavanje meteorne vode, dovozna cesta in javna razsvetljava, sledilo pa bo še tlakovanje in zasaditev območja. Na parkiriščih bo omogočeno tudi polnjenje električnih vozil.

“Do sedaj so bila izpeljana vsa zemeljska dela, opravljena je bila še izgradnja meteorne kanalizacije. Potekalo je polaganje robnikov in izgradnja javne razsvetljave. V dogovoru s podjetjem Elektro Maribor d.d. se predvideva tudi ureditev nove, zmogljivejše transformatorske postaje, ki bo omogočila ureditev polnilnic za električne avtomobile in avtobuse, razbremenila obstoječe transformatorje v starem mestnem jedru ter omogočila nove električne priključke na tem območju,” pa so sporočili iz lendavske Občine.

Čeprav bi se dela morala zaključiti že do konca lanskega oktobra, pa je občina javno naročilo takrat zaključila kot neuspešno in ga ponovilo. Na objavljeno javno naročilo je namreč takrat prispelo pet ponudb, ki so presegale finančna sredstva naročnika (Občina Lendava) za ta namen in ocenjeno vrednost naročila ter mejno vrednost 500.000 EUR brez DDV za izvedbo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti, zato se je naročnik odločil zavrniti vse prejete ponudbe in zaključiti postopek kot neuspešen. Po tem, ko se je začel nov postopek oddaje javnega naročila, je po pogajanjih kot najugodnejši ponudnik za izvedbo del bilo izbrano podjetje Nograd iz Hotize.