Epidemija se je iztekla. Kakšne so posledice prenehanja epidemije na področju pravic iz javnih sredstev?

Iz Centra za socialno delo Pomurje so medije obvestili o določenih spremembah s področja pravic iz javnih sredstev. Epidemija se je namreč uradno iztekla minuli torek, kar pomeni, da boste upravičenci primorani biti nekoliko pozornejši pri prejemkih.
Z iztekom epidemije preneha mesečno avtomatično podaljšanje pravic iz javnih sredstev. Za letne pravice CSD odločajo o podaljšanju pravic po uradni dolžnosti (v obliki informativnega izračuna ali odločbe), za mesečne pravice (pravica do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev ali subvencije najemnine), ki se iztečejo v mesecu juniju 2021, pa morajo upravičenci do 30.6.2021 vložiti vlogo za podaljšanje pravice, da ne bo prišlo do prekinitve upravičenosti.

Od 1.7.2021 dalje začneta roka za dokazovanje namenske porabe izredne denarne socialne pomoči in za predložitev dokazil, ki sta se iztekla v času razglašene epidemije, teči znova. Pri vlogah za denarno socialno pomoč, varstveni dodatek, plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kritje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in subvencijo najemnine, vloženih v mesecu juniju 2021, se premoženje (razen prihranki in vrednostni papirji) še vedno ne upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja. Prav tako se od 1. julija 2021 dalje premoženje ponovno upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja.