Energetski svetovalec Miran Kreslin o energetskih sanacijah objektov: Najprej se lotite elementa, skozi katerega prehaja največ toplote

Kateri so koraki energetske sanacije objekta? Česa se lotiti najprej – fasade ali izolacije (pod)strehe, kako optimizirati ogrevalni sistem in zakaj doma imeti sončno elektrarno? O vsem tem smo se pogovarjali z energetskim svetovalcem mreže ENSVET Miranom Kreslinom iz Trimlinov.
Glede na rast cen energentov predstavljajo stroški za ogrevanje vse večjo obremenitev družinskega proračuna, opozarja Miran Kreslin. “Da bi stroške lahko obvladovali oziroma jih zmanjšali, je treba ustrezno energetsko sanirati toplotni ovoj stanovanjske stavbe. Z izvedbo ustrezne toplotne zaščite zunanjega ovoja stavbe lahko toplotne izgube zmanjšamo tudi za več kot polovico,” poudari energetski svetovalec.

Kot pravi, toplota uhaja skozi vse elemente toplotnega ovoja stavbe: skozi streho, stene, okna, tudi čez tla, prav tako pa del toplote izgubimo s prezračevanjem prostorov, ki pa je, kot poudari Kreslin, nujno potrebno za doseganje ugodnih bivalnih razmer. Po njegovih besedah je delež toplotnih izgub med posameznimi elementi zunanjega ovoja stavbe odvisen od oblikovnega faktorja in površin posameznega elementa ovoja. “Če poteka gradnja hiše od temelja do strehe, pa to ne drži pri izvedbi energetske sanacije,” opozori sogovornik, “saj ta praviloma poteka v obratnem vrstnem redu.”

Sledimo toplotnemu toku

Pri izvedbi ukrepov za zmanjševanje toplotnih izgub je prav, da sledimo toplotnemu toku in se najprej lotimo elementa v toplotnem ovoju, skozi katerega prehaja največ toplote, poudari Miran Kreslin. Pri pritlični stanovanjski hiši je ta element zagotovo strop, nadaljuje, medtem ko pri stanovanjski hiši z urejeno mansardo toplotno šibkejši element predstavljajo fasadne stene. Kje se lotiti energetske sanacije oziroma katerega elementa v toplotne ovoju, je po strokovnjakovih besedah odvisno še od drugih dejavnikov. Med drugim od iztrošenosti oziroma dotrajanosti elementov v topotnem ovoju stavbe, težav z vlago in plesnijo v prostorih, posledica pa so toplotni mostovi, tehnologije izvedbe posameznega ukrepa – na primer, kot navaja Kreslin, je pred sanacijo fasade smiselno zamenjati tudi stavbno pohištvo, torej okna in vrata. “Če se osredotočim na pritlično stanovanjsko hišo, predlagam naslednji vrstni red izvedbe energetske sanacije: izvedbi toplotne izolacija stropne plošče sledi zamenjava stavbnega pohištva, temu izvedba toplotnoizolacijske fasade, nato pride na vrsto toplotna izolacija tal, ki je smiselna, če nameravate posegati tudi v talno konstrukcijo oziroma v estrih,” našteje energetski svetovalec in opozori, da je pred izvedbo toplotne izolacije stropne plošče smiselno razmisliti tudi o vgradnji prisilnega prezračevanja z rekuperacijo. “Iz navedenega lahko povzamemo,” doda sogovornik, “da v praksi ni enovitega pristopa k energetski sanaciji in da je vsaka stavba projekt, ki se ga moramo lotiti individualno.”

Miran Kreslin

Z optimizacijo sistema ogrevanja do prihrankov

Po izvedbi energetske sanacije toplotnega ovoja bistveno zmanjšamo toplotne potrebe za delovanje stavbe in temu primerno je nujno optimizirati oziroma prilagoditi tudi sistem centralnega ogrevanja, poudari Miran Kreslin. Po njegovih besedah optimizirani centralni sistem ogrevanja dovaja v prostor le toliko toplote, kot je potrebno za zagotovitev ustreznih bivalnih pogojev. Prvi korak je, kot pravi, namestitev termostatskih ventilov na grelna telesa oziroma radiatorje. “Ti nam omogočajo konstantno vzdrževanje želene temperature v posameznem prostoru.” Zaradi manjših toplotnih izgub in v večini primerov že v osnovi predimenzioniranih moči generatorja toplote imamo opravka z večkratno predimenzionirano kotlovsko opremo, kar z drugimi besedami pomeni, pojasni Kreslin, da je kotel večkrat premočan in tako tudi deluje na ogrevalna telesa. “V sled temu je treba dodatno na ogrevalo vgraditi ventil za regulacijo pretoka, da zagotovimo ustrezno hidravlično uravnoteženje sistema in s tem ustrezno distribucijo toplote do grelnega telesa za novo potrebo po ogrevanju v prostoru,” svetuje energetski svetovalec, ki meni, da le optimalno dimenzioniran in hidravlično uravnotežen sistem centralnega ogrevanja pomeni prihranke pri energentu, posledično pa tudi zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Ne odlašajte z naložbo v sončno elektrarno

Na vprašanje, ali je naložba v sončno elektrarno po tem, ko se lotimo temeljite energetske sanacije objekta, ustrezna investicija, ki pomeni prihranke, pa energetski svetovalec odgovori, da je samooskrba z električno energijo gotovo naložba za sedanjost in prihodnost. Kreslin je prepričan, da si lahko z lastno elektrarno zagotovimo cenovno neodvisnost za električno energijo in prispevamo k zmanjšanju izpustov CO2. Hkrati pa opozori na ugodno financiranje Eko sklada, zaradi česar je, kot pravi, odlašanje z naložbo v lastno sončno elektrarno izgubljen čas. Pozitivni učinki namreč niso direktno povezani z naložbo v energetsko obnovo hiše, še opozori sogovornik, razen če poleg obnove toplotnega ovoja načrtujemo še vgradnjo toplotne črpalke za namen ogrevanja in priprave tople sanitarne vode. “V tem primeru ne razpolagamo z realno letno potrebo po električni energiji in nekoliko težje določimo potrebno moč elektrarne. V takšni situaciji je smiselno naložbo izvesti po vsaj eni kurilni sezoni, da dobimo realne podatke o porabi električne energije,” svetuje Kreslin in priporoča, da se lahko v tem primeru, ko tehtate med odločitvami, obrnete na najbližjo energetsko svetovalno pisarno ENSVET, kjer vam bo energetski svetovalec glede na primer znal svetovati, kdaj potrebujete sončno elektrarno in kakšno moč naj ima.

Vir: Večer